Beelden voor de Toekomst

Beelden voor de Toekomst is een grootschalig restauratie- en digitaliseringsproject van EYE, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief en Stichting Nederland Kennisland. Doel van het project is het Nederlandse audiovisuele erfgoed veilig te stellen en digitaal beschikbaar te maken.
 

In de archieven van EYE, Beeld en Geluid en het Nationaal Archief is de beeldgeschiedenis van de afgelopen 100 jaar opgeslagen. Speelfilms, documentaires, radio- en televisieprogramma’s beslaan ruim 700.000 uur materiaal.Daarnaast bezitten de instellingen miljoenen foto’s. Concrete maatregelen zijn nodig om deze Nederlandse beeld- en geluidverzamelingen van de ondergang te redden. Van alle vóór 1950 gemaakte films bijvoorbeeld is ongeveer de helft verloren gegaan door verval, beschadiging of brand. Ook zijn collecties onvoldoende ontsloten en daardoor moeilijk te doorzoeken en hergebruiken.
 

Met overheidsfinanciering is het project Beelden voor de Toekomst op 1 juli 2007 begonnen. De ambitie van EYE en zijn partners is om binnen zeven jaar 22.510 uur film, 137.200 uur video, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s te hebben gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via applicaties en thematische en interactieve websites. Uit dit enorme digitale depot zullen het onderwijs, bibliotheken en musea kunnen putten om hun eigen publiek te bedienen.


Voor meer informatie zie www.beeldenvoordetoekomst.nl

Printervriendelijke versie

Delen |