Schenkingen

U kunt EYE ondersteunen door het doen van een financiële of materiële schenking.

Financiële schenking
EYE is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan EYE. U kunt overwegen een bedrag te schenken of na te laten aan het filminstituut. Iedere bijdrage is welkom. Met periodieke schenkingen helpt u EYE te investeren in grotere projecten, zoals filmprogramma’s of bijzondere filmreeksen.

Neem voor meer informatie over financiële schenkingen contact op met Anne-Floor van Tilburg, manager relatiebeheer van EYE: annefloorvantilburg@eyefilm.nl, tel. 020 5891442.

Schenking van films, filmaffiches of foto's 
EYE is altijd op zoek naar interessant materiaal ter versteviging en uitbreiding van de collecties. Dit geldt met name voor de film-, foto- en filmafficheverzamelingen. De interesse gaat in de eerste plaats uit naar Nederlandse films en materiaal betreffende de Nederlandse film- en bioscoopcultuur. Natuurlijk zijn schenkingen van andere waardevolle films, foto's en affiches ook van harte welkom.

Neem voor inlichtingen over het schenken van film- en filmgerelateerd materiaal contact op met Leontien Bout, juridisch medewerker van EYE: leontienbout@eyefilm.nl, tel. 020 5891496.

Printervriendelijke versie

Delen |