Verwacht: een nieuwe opstelling in de Basement van EYE

Verwacht: een nieuwe opstelling in de Basement van EYE

donderdag 6 november 2014

In het museumgebouw bereidt EYE een ontdekkingstocht over de technologische ontwikkeling van cinema voor, met geld van de Bank Giro Loterij. Het eerste onderdeel dat zeer binnenkort wordt uitgewerkt is de herinrichting van de Basement. Elf bijzondere pré-cinema  en cinema-objecten uit de collectie zullen hier worden getoond.

De afgelopen maanden werden de objecten uit de depots gehaald, bekeken, schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd. Een eerste tip van de sluier lichten wij hier op: een Clamshell Mutoscope van de American Mutoscope and Biograph Company (ca. 1900), een populaire attractie op boulevards en op andere publieke plaatsen, bedoeld voor een individuele vertoning van een kort filmpje, geprint op ca. 800 fotootjes die als een flipboekje in het apparaat worden voortbewogen door de handel aan de buitenkant te draaien. Het exemplaar in de collectie van EYE is enige jaren geleden verworven en behoort zeker tot de fraaiste mutoscopen die overgeleverd zijn.
NB: Clamshell refereert aan de afsluitklep in de vorm van een schelp.

apparatuurcollectie, Mutoscope