Bits and Pieces

Om deze video te bekijken moet je cookies accepteren klik hier

De Bits & Pieces collectie van EYE is een project waarbij de gevonden filmfragmenten achter elkaar geplaatst en geconserveerd worden.

Filmarchieven ontvangen regelmatig korte fragmentjes van films die allang vergeten of verloren zijn. In de meeste gevallen worden deze stukjes uiteindelijk weggegooid, omdat het bijna onmogelijk (en bijzonder inefficiënt) is om ze nog verder te identificeren, te registreren en terug te vinden.

Toch kunnen dergelijke fragmenten soms zo bijzonder zijn dat een archiefmedewerker die zoiets eenmaal ziet, het niet over zijn hart kan verkrijgen om het zomaar weg te doen: hier ontstaat een 'Bits&Pieces-collectie'.

Na 20 jaar en diverse conservatoren is het maken van Bits&Pieces (B&P) een traditie geworden voor generaties archivarissen bij EYE. Inmiddels bestaan er meer dan zeshonderd items en dat aantal blijft groeien.

vaste spelregels

Er zijn enkele vaste "spelregels" bij het maken van de B&P. De fragmenten worden precies zoals ze uit het blik komen weergegeven; zonder begin en einde, zonder vertaling. Niets mag ingekort of hergemonteerd worden. 

de archivaris is geen filmmaker

Het doel is juist de verwarring en bewondering van de archivaris bij het eerste keer zien van deze beelden te delen met het publiek. De archivaris is degene die het materiaal vindt en vertoont, maar is geen filmmaker.