distributeur

Hoe kwamen de bioscopen wekelijks aan films? Een vaste bioscoop exploiteren was namelijk iets heel anders dan een filmtent: als filmvertoners rondreisden met kermis of jaarmarkt, was het publiek in elke plaats nieuw en konden ze steeds dezelfde films vertonen.

In een vast bioscoopgebouw kwam het publiek altijd uit dezelfde omgeving en moesten er soms tweemaal per week nieuwe films op het programma. Films waren bovendien een stuk korter dan nu, dus voor een voorstelling waren al snel vijf of zes titels nodig. Eerst kóchten bioscopen hun films, vaak van elkaar.

Nieuwe films werden direct gekocht bij de makers zelf (de producenten) – soms nadat zij ze zelf vertoond hadden. Desmet kocht wel eens films bij de gebroeders Mullens (actualiteiten).

begin filmverhuur

De eerste distributeurs die films verhuurden moesten hun handel met vallen en opstaan opzetten, omdat vaste bioscopen een nieuw fenomeen waren. Het idee van filmverhuur lijkt achteraf heel logisch, maar duurde een paar jaar voordat vraag en aanbod elkaar echt hadden gevonden. Naarmate er meer bioscopen kwamen, nam de vraag naar huurfilms toe – en naarmate er makkelijker aan films te komen was, kwamen er meer bioscopen.

Desmet zette vanaf 1910 zijn eigen filmverhuur en -distributiebedrijf op en verdiende zo ook geld aan andere bioscopen. Hij opende zijn Internationaal Filmverhuurkantoor Jean Desmet op de Amsterdamse Nieuwendijk, boven zijn bioscoop Parisien.

bloei

Op filmbeurzen kocht hij volledige filmprogramma's die hij inclusief affiches verhuurde aan Nederlandse bioscoopeigenaren. Eind 1911 begon hij met de verhuur van losse films. Hij werd in een paar jaar één van de grootste distributeurs van Nederland.

verhuur aan de rijwielhandel

Desmet verhuurde in alle uithoeken van het land: overwegend, maar zeker niet uitsluitend aan bioscopen. Ook allerlei andere bedrijven organiseerden filmvertoningen: hotels, café's, concertzaaltjes, maar ook bijvoorbeeld een stoomtimmerfabriek en een fietsenfabriek.

De eerste helft van de jaren tien kwam Desmets filmbedrijf tot volle bloei. De strooibiljetten uit deze periode die als promotie werden uitgedeeld geven een goede indruk van het soort films dat Desmet verhuurde:

tentoonstelling Jean Desmet

tentoonstelling Jean Desmets Droomfabriek
Van 13 december 2014 tot en met 12 april 2015

Desmet hertrouwde in 1912, met Hendrica ‘Rika’ Klabou, die hij ook op de kermis had leren kennen. Het stel kreeg één dochter, Jeanne.