experimentele film in Nederland

Experimentele films zijn films waarbij het onderzoek - naar bijvoorbeeld licht, montage of het verwachtingspatroon van de kijker - centraal staat. Hoewel deze films meestal alleen voor een klein publiek zijn vertoond, zijn ze meer dan eens de wegbereiders geweest voor de mainstream. EYE heeft altijd bijzondere aandacht gehad voor dit minder zichtbare maar belangrijke deel van de collectie.

experimentele film: een staalkaart

Er is heel veel te vertellen over de geschiedenis van de Nederlandse experimentele film: lees over deze onderwerpen meer in de artikelen Wat is experimentele film, De avant-garde van de jaren '20 en '30, en De naoorlogse avant-garde.

Maar het begint met kijken, en dat kan ook zonder diepgravende kennis over het onderwerp. Deze pagina biedt een staalkaart van Nederlandse experimentele film door de decennia heen. Elke titel verwijst naar het betreffende record in onze database van Nederlandse films, waarin beschrijvingen en filmografische gegevens over ruim 300 experimentele films te vinden zijn; daarvan kunt u meer dan 70 films online bekijken

Uit het rijk der kristallen

 

Hoogstraat

 

Is er overeenkomst tusschen klank, rhythme en kleurafwisseling?

 

De Maasbruggen

 

The Vipers

 

Ponskaart polonaise

 

White line fever

 

There is a garden in my head

 

Ricercar

 

Nacht - Licht

 

De kade