filmjuwelen

Filmjuwelen is de verzamelnaam voor alle erfgoedgerelateerde educatieprojecten van EYE.

Binnen Filmjuwelen is er daarom aandacht voor de rijke EYE-filmcollectie, die wordt ingezet als bronmateriaal.

lees meer

Doel is het verleden visueel tastbaar te maken en te vertellen over de (film)geschiedenis. Alle onderdelen van Filmjuwelen zijn goed inzetbaar voor kunst-, cultuur- en erfgoededucatie. Filmjuwelen bestaat uit filmvoorstellingen, workshops, lesmaterialen en gastlessen, die zowel in EYE als in de klas plaatsvinden.

Filmjuwelen omvat onderdelen voor het primair en voortgezet onderwijs en mbho/hbo/wo.

filmjuwelen primair onderwijs

filmjuwelen voortgezet onderwijs
 

filmjuwelen mbo/hbo/wo

  • stunts- mbo(/hbo/wo)

    Filmprogramma voor lerarenopleidingen en kunstvakopleidingen. Inzicht in het opzetten van programma's voor PO. Geschikt voor mbo, hbo en wo.

  • beginjaren film - mbo(/hbo/wo)

    Filmprogramma voor voor lerarenopleidingen en kunstvakopleidingen. Inzicht in het opzetten van programma's voor VO. Geschikt voor mbo, hbo en wo.

Om deze video te bekijken moet je cookies accepteren klik hier

Om deze video te bekijken moet je cookies accepteren klik hier