filmjuwelen

Filmjuwelen is de verzamelnaam voor alle erfgoedgerelateerde educatieprojecten van EYE.

Binnen Filmjuwelen is er daarom aandacht voor de rijke EYE-filmcollectie, die wordt ingezet als bronmateriaal.

lees meer

Doel is het verleden visueel tastbaar te maken en te vertellen over de (film)geschiedenis. Alle onderdelen van Filmjuwelen zijn goed inzetbaar voor kunst-, cultuur- en erfgoededucatie. Filmjuwelen bestaat uit filmvoorstellingen, workshops, lesmaterialen en gastlessen, die zowel in EYE als in de klas plaatsvinden.

Filmjuwelen omvat onderdelen voor het primair en voortgezet onderwijs en mbho/hbo/wo.

filmjuwelen primair onderwijs

filmjuwelen voortgezet onderwijs
 

filmjuwelen mbo/hbo/wo

  • stunts- mbo(/hbo/wo)

    Filmprogramma voor lerarenopleidingen en kunstvakopleidingen. Inzicht in het opzetten van programma's voor PO. Geschikt voor mbo, hbo en wo.

  • beginjaren film - mbo(/hbo/wo)

    Filmprogramma voor voor lerarenopleidingen en kunstvakopleidingen. Inzicht in het opzetten van programma's voor VO. Geschikt voor mbo, hbo en wo.