educatie

Ontdek film in EYE of ga actief aan de slag in de klas. Bezoek EYE voor bijzondere workshops, interactieve filmvoorstellingen en rondleidingen. Is Amsterdam te ver weg, dan komt EYE naar u toe met museumlessen in de klas, lesmaterialen en advies.

waarom filmeducatie

Film is een populair medium om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Voordat kinderen kunnen lezen en schrijven, hebben ze vaak de wereld al ontdekt via het bewegend beeld. Het begrijpen van beeldtaal van film is onmisbaar geworden in onze gemedialiseerde samenleving. Ook als cultuurvak biedt film vele mogelijkheden, want film is kunst, film is entertainment en film is cultureel erfgoed. Film kan, net als andere kunsten, ontroeren, vermaken en aan het denken zetten.

Filmeducatie is één van de speerpunten van EYE. Met als doelstelling het stimuleren van passie voor en kennis over film via het leren begrijpen (analyse en reflectie) en gebruiken (productie en selectie) van film (en aanverwante media) streeft EYE ernaar iedereen in Nederland minimaal eenmaal in zijn/haar leven in contact te laten komen met de verschillende activiteiten van filmeducatie (film kijken, film maken, film delen, film beleven).

Behalve programma's in het museum in Amsterdam ontwikkelt de afdeling educatie ook en landelijke filmprogramma’s en lesmaterialen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Als kenniscentrum van de filmsector geeft EYE advies aan andere instellingen en stimuleert kwaliteit, samenhang van en variatie in het (inter)nationale filmeducatieve aanbod. EYE Educatie werkt aan deskundigheidsbevordering door middel van publicaties, trainingen, seminars en debatten en door aanbieders en het onderwijs met elkaar in contact te brengen.

voor de filmbranche

De afdeling Educatie van EYE adviseert de filmbranche en andere culturele instellingen over de mogelijkheden van filmeducatie. U kunt bij EYE terecht voor advies dat gaat over film in relatie tot educatie: filmprogrammering- en selectie, deskundigheidsbevordering, didactiek en de ontwikkeling en toepassing van filmeducatieve activiteiten en materialen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van filmeducatie, toegespitst op een specifieke situatie en doelgroep? Bent u op zoek naar mogelijke samenwerkingspartners voor een filmeducatief project? Bent u op zoek naar een koppeling van filmeducatie met leer- en kerndoelen voor verschillende onderwijstypen? Wilt u weten welke actuele films geschikt zijn voor jongere doelgroepen? Wilt u feedback op een subsidieaanvraag voor een filmeducatief project? Neem voor vrijblijvend advies contact op met de afdeling educatie van EYE via educatie@eyefilm.nl.

Blijf op de hoogte van ons laatste educatienieuws

contact

EYE, afdeling educatie
IJpromenade 1,1031 KT Amsterdam
020 – 7582 360
educatie@eyefilm.nl