educatie

Bezoek met je leerlingen het enige filmmuseum in Nederland en ontdek film. Je kunt ook in de klas aan de slag, met het (gratis) online lesmateriaal en de gastlessen van EYE. 

Binnen het onderwijs biedt film vele mogelijkheden bij vakken als geschiedenis, techniek, maatschappijleer, taal en beeldende vorming. Want film is kunst, entertainment én cultureel erfgoed. Bij vrijwel alle educatieve activiteiten van EYE wordt gewerkt met uniek materiaal uit de eigen collectie, het filmarchief van EYE.

Selecteer bovenaan deze pagina het gewenste onderwijsniveau en bekijk ons aanbod.

 

filmeducatie en EYE

Film is een veel gebruikt medium onder kinderen en jongeren. Voordat ze kunnen lezen en schrijven, hebben ze vaak al heel veel ontdekt via bewegend beeld. Het kritisch gebruiken en begrijpen van beeld is onmisbaar geworden in onze gemedialiseerde samenleving.

EYE heeft een landelijke rol als het gaat om filmeducatie en biedt programma's voor alle leeftijdsgroepen. Filmeducatie is één van de speerpunten van EYE. Met als doelstelling het stimuleren van passie voor en kennis over film via het leren begrijpen en gebruiken van film en aanverwante media, streeft EYE ernaar iedereen in Nederland minimaal eenmaal in zijn of haar leven in contact te laten komen met de verschillende activiteiten van filmeducatie. Het gaat daarbij om film kijken, maken, delen en/of beleven.

landelijke coördinerende rol
Behalve programma's in het museum in Amsterdam ontwikkelt de afdeling educatie ook onderwijsprogramma’s voor andere filmtheaters en lesmaterialen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs die in de klas te gebruiken zijn. Zo biedt EYE de lesmethode film voor het basisonderwijs, Avonturen in het Donker, en de online beschikbare doorlopende leerlijn Film en Mediawijsheid. Daarnaast coördineert EYE het Netwerk Filmeducatie en het Amsterdams Filmmenu, speciaal voor docenten. Het populaire jongerenplatform MovieZone is ook van EYE.

kenniscentrum van de filmsector
Als kenniscentrum van de filmsector geeft EYE Educatie advies aan andere instellingen en stimuleert kwaliteit, samenhang van en variatie in het (inter)nationale filmeducatieve aanbod. EYE werkt aan deskundigheidsbevordering door middel van publicaties, trainingen, seminars en debatten en door aanbieders en het onderwijs met elkaar in contact te brengen.

 

voor de filmbranche

De afdeling Educatie van EYE adviseert de filmbranche en andere culturele instellingen over de mogelijkheden van filmeducatie. Je kunt bij EYE terecht voor advies dat gaat over film in relatie tot educatie: filmprogrammering- en selectie, deskundigheidsbevordering, didactiek en de ontwikkeling en toepassing van filmeducatieve activiteiten en materialen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van filmeducatie, toegespitst op een specifieke situatie en doelgroep? Ben je op zoek naar mogelijke samenwerkingspartners voor een filmeducatief project? Ben je op zoek naar een koppeling van filmeducatie met leer- en kerndoelen voor verschillende onderwijstypen? Wil je weten welke actuele films geschikt zijn voor jongere doelgroepen? Wil je feedback op een projectplan voor filmeducatie?

Neem voor vrijblijvend advies contact op met de afdeling educatie van EYE via educatie@eyefilm.nl 

Blijf op de hoogte van ons laatste educatienieuws

contact

EYE, afdeling educatie
IJpromenade 1,1031 KT Amsterdam
020 – 7582 360
educatie@eyefilm.nl