lesmateriaal - filmjuwelen

Het lesmateriaal van het filmprogramma Beginjaren Film is ook verkrijgbaar voor op school.

Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding en een dvd met werkbladen voor de leerlingen en 18 korte films of filmfragmenten.

Prijs: €29,95

Neem contact op met de afdeling Educatie om het lesmateriaal te bestellen