Beeld voor Beeld
Festival

Beeld voor Beeld

11 - 14 februari 2015

Beeld voor Beeld is een documentaire filmfestival over culturele diversiteit. Het festival is voortgekomen uit de visuele antropologie en vertoont documentaires over uiteenlopende (sub)culturen.

Het is een ontmoetingsplaats voor filmmakers en publiek met verschillende culturele achtergronden. Alle filmmakers zijn tijdens het festival aanwezig voor discussie met het publiek. Er is een speciale sectie met studentenfilms van internationale documentaire opleidingen.

Tijdens de 25e editie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema:

Mijnen

In 1965 kondigde de minister van Economische Zaken de sluiting aan van de Nederlandse mijnen, die dramatische gevolgen zou hebben voor de mijnregio. Vijftig jaar na dato wordt tijdens dit themaprogramma gekeken naar verschillende aspecten van de mijnbouw in een internationale context: geschiedenis, cultuur, religie, migratie, regionale identiteit, landrechten, milieu en erfgoed. Ook wordt stilgestaan bij de beeldvorming over mijnen in de filmgeschiedenis.
 

Diaspora

Het jaar 2015 markeert ook de herdenking van de Armeense genocide die 100 jaar geleden plaatsvond. Voor het tweede thema wordt gekeken naar verschillende gemeenschappen die zich gevormd hebben na gedwongen migratie, met speciale aandacht voor de Armeense diaspora. De nadruk ligt op filmmakers uit deze gemeenschappen en de manier waarop zij hun persoonlijke geschiedenis verweven met die van hun gemeenschap

(Beeld voor Beeld)

Volledig aanbod