De dijk is dicht

In het kader van 70 jaar Bevrijding vertoont EYE zeldzaam materiaal over de Tweede Wereldoorlog. Hoe werden oorlog, verzet en wederopbouw verbeeld in Nederlandse films in de vroege jaren na de bevrijding? De dijk is dicht is schatplichtig aan het Italiaans neorealisme en een van de eerste Nederlandse films waarin de verwerking van de trauma’s van de oorlog centraal staat.

Een jongeman (Kees Brusse in een vroege rol) lijdt aan een diepe depressie na de dood van zijn vrouw tijdens de onderwaterzetting  van het Zeeuwse Walcheren in 1944. Na enkele jaren keert hij terug naar het verwoeste Walcheren, waar hij onder de indruk raakt van de veerkracht van de bewoners en hun inspanningen om het land weer bewoonbaar te maken. Uiteindelijk zal ook hij zijn steentje bijdragen aan de wederopbouw.

De dijk is dicht geldt als sleutelfilm over de bezettingsjaren, waarin alle thema’s rond de oorlog nog een keer duidelijk worden verbeeld. Daarnaast is het de enige speelfilm van schrijver, journalist en latere directeur van de Filmacademie Anton Koolhaas.

De inleiding wordt verzorgd door David Barnouw, voormalig voorlichter en onderzoeker van het NIOD.