Dick Hebdige

’AFTER SHOCK: from PUNK to PORNETRATION to "Let's be Facebook Frendz!!”’ heet de lezing van de Britse socioloog Dick Hebdige. Over de wortels van de punk en hoe het daarna verder ging. Hebdige schreef ook Subculture: The Meaning of Style, een spraakmakende studie naar jeugdculturen.

Teddy Boys, rockers, mods, punks, rasta’s of skinheads: allemaal hebben ze hun specifieke manier van kleden, praten, dansen en muziek maken. Hebdige koppelde de uiterlijke kenmerken van jeugd- en jongerencultuur aan marxistische en structuralistische theorievorming. Veiligheidsspelden, leren jasjes, vetkuiven en bomberjacks ziet hij als de  manifestatie van cultuurkritiek; bijna alle naoorlogse jongerenbewegingen daagden de heersende sociale norm uit door hun zelfontworpen stijl en smaak in muziek, kleding, make-up en drugsvoorkeur. Stijl, zegt Hebidge, is een vorm van sociaal verzet.

Over deze en andere waarnemingen praat Hebdige – tegenwoordig werkzaam aan de University of California, Santa Barbara – in EYE. Daarbij zal zeker dieper worden ingegaan op een verbindend kenmerk van punkcultuur: gestuurde chaos.

Deze lezing is tot stand gekomen met dank aan Media Studies en Amsterdam School for Cultural Analysis(ASCA). De voertaal is Engels.

Bezoek ook de lezing van Dick Hebdige: Face Down in Noir: The Body in the Pool.