JG Ballard, Robert Smithson and Tacita Dean

Verzamelprogramma met: JG (Tacita Dean, 2013, 26’30”). Horizontaal vervolg op FILM van Tacita Dean, gefilmd in een zoutmijn in Utah. Dean baseerde zich op haar correspondentie met cultschrijver J.G. Ballard.

Ballards korte verhaal The Voices of Time (1956) verwijst naar Spiral Jetty (1970) van beeldend kunstenaar Robert Smithson, met wie hij ook correspondeerde. Deze avond horen we ook fragmenten uit de briefwisseling tussen de drie geestverwanten. Voor haar film liet Dean de onbelichte film meerdere keren door de camera lopen, zodat een gelaagd, collage-achtig beeld ontstaat die ook de tijd en ruimte op het celluloid zelf verkent.

Met een inleiding door kunsthistorica Mia Lerm-Hayes, die een boek over Tacita Dean schreef en nu hoogleraar nieuwste tijd is aan de UvA. Voertaal is Engels.