• lo

LO/ LKP

In het kader van 70 jaar Bevrijding vertoont EYE zeldzaam materiaal over de Tweede Wereldoorlog. Hoe werden oorlog, verzet en wederopbouw verbeeld in Nederlandse films in de vroege jaren na de bevrijding? LO/LKP geeft een authentiek beeld van het leven en werk van onderduikers en verzetsstrijders.

LO/LKP  - gedraaid op 35 mm – bevat zowel reconstructies als originele journaalopnamen. De film werd gemaakt in opdracht van de protestantse verzetsorganisaties Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen.

LO/LKP maakt deel uit van een klein corpus verzetsfilms die in de eerste jaren na de oorlog zijn geproduceerd en waarin het verzet tegen de Duitse overheerser en de naoorlogse terugkeer naar het normale leven centraal staan. De invloed van het Italiaans neorealisme (denk aan Rossellini’s naoorlogse klassieker Roma città aperta) blijkt onder andere uit het gebruik van niet-professionele acteurs, voor een deel voormalige verzetsmensen. Gebeurtenissen uit de oorlog worden gereconstrueerd, vaak op dezelfde locaties. De film introduceert zichzelf als het verhaal van ‘gewone burgers, niet van helden’.

Regisseur Max de Haas was voor de oorlog actief als maker van documentaires en avantgarde films (zijn bekendste film is De ballade van den hoogen hoed).

Inleiding door Rommy Albers, EYE-curator Nederlandse film, met fragmenten uit o.a. Herwinnen door werken (Alex Roosdorp, 1945) en Zes jaren (Hein Josephson, 1946)