• O amor natural
  • O amor natural
  • O amor natural
  • O amor natural
Onderdeel van Women Make Film

O amor natural

Wat herinner je je van de liefdes in je leven? Als je die vraag stelt aan Brazilianen en ze de erotische poëzie van Carlos Drummond de Andrade laat voordragen, hoor je mooie zinnelijke verhalen. Documentairemaker Heddy Honigmann trok erop uit en interviewde oude mensen in Rio de Janeiro over seks en liefde.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) geldt als een van de grootste Latijn-Amerikaanse dichters van de 20ste eeuw. Zijn poëzie wordt door veel Brazilianen gelezen, reden voor Honigmann om ouderen Drummond de Andrades’ erotische gedichten te laten voordragen en herinneringen op te halen aan de liefde.

meer dan anekdotes

De antwoorden op Honigmanns vragen zijn afwisselend openhartig, vrolijk, ernstig, teder en melancholisch. De herinneringen aan minnaars en minnaressen zijn meer dan anekdotes; ze schetsen ook een beeld van de zinnelijke Braziliaanse cultuur waarin het mannelijk lid, de vulva en het orgasme worden bezongen en verheerlijkt.

Honigmann laat vrouwen en mannen gelijk aan het woord; dat de documentairemaker een vrouw was, zal effect hebben gehad: van schaamte is bij de gesprekspartners weinig te merken.

gouden kalveren

Heddy Honigmann (Metaal en melancholie, 1994; Buddy, 2018) werd in 1951 geboren in Peru en woont en werkt sinds 1978 in Nederland. Ze won twee Gouden Kalveren, voor de documentaires Crazy (1999) en Forever (2006). In 2013 kreeg ze op het IDFA de Living Legend Award uitgereikt. Ook ontving ze de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor haar hele oeuvre.

voor 19 aug 2020 19:15