Weather Report

Bij de internationale Klimaatconferentie in Parijs (30 november t/m 11 december) programmeert EYE on Art in samenwerking met Sonic Acts een special met films uit eigen collectie, nieuw werk van kunstenaars die deelnemen aan het researchproject Dark Ecology en een lezing. Verbindende factor in dit filmisch weerbericht: klimaatverandering, nu vanuit het idee van ‘Dark Ecology’.

Een klimaatakkoord heeft met meer van doen dan het bewaken van de CO2-uitstoot. Het is noodzakelijk om de relatie tussen mens en wereld radicaal te herdefiniëren. Wie echt ecologisch denkt stelt de mens niet langer in het middelpunt maar denkt voorbij de tegenstelling tussen 'groene natuur' (goed en mooi), en vervuilende cultuur.

Het project Dark Ecology is geïnitieerd door Sonic Acts, in samenwerking met curator Hilde Methi en partners in de subarctische Barentsz-regio. Hierin onderzoeken kunstenaars en theoretici hoe mens, natuur, cultuur, economie, politiek, industrie en technologie onlosmakelijk verbonden zijn.

Ecologie is niet 'schoon' en 'groen', ze is eerder ‘dark’ – behoorlijk duister. De ontwikkelingen in de Barentsz-regio zijn uitgangspunt; hier zijn de gevolgen van klimaatverandering al lang zichtbaar, wordt op grote schaal economisch gespeculeerd met verdere opwarming van de aarde en staat de natuur onder druk. De term 'Dark Ecology' is geleend van Timothy Morton wiens ideeën een inspiratiebron zijn.

Tijdens de avond in EYE tonen kunstenaars films waarin het klimaat centraal staat; ook zijn er thematisch gerelateerde films te zien uit de EYE-collectie. De voertaal is Engels.

Klik hier voor meer informatie.