Welkom in Eye!

Vanaf 25 september zijn we toegankelijk met een geldige QR-code in de CoronaCheck-app of uitgeprint (13+) en geldig ID (14+).

Meer informatie
Sluit

Traineeship

Eye Filmmuseum begint in september 2021 met een nieuw traineeshipprogramma “Filmrestauratie” en “Filmcollectie” voor beginnende filmrestauratoren en -collectiespecialisten. Het programma vervult een essentiële brugfunctie tussen een theoretische academische opleiding op het gebied van filmcollecties en de dagelijkse praktijk in een filmarchief.

Still uit La chenille de carotte (1911, regisseur onbekend).
Still uit La chenille de carotte (1911, regisseur onbekend).

De traineeships zijn bedoeld om een nieuwe generatie filmrestauratoren en filmcollectiespecialisten op te leiden, en hun doorstroom naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Deze betaalde functies bieden een parttime on-the-job training (vier dagen per week) gedurende tien maanden onder begeleiding van ervaren curatoren, restauratoren, scanning operators en collectiespecialisten die zich bezighouden met het beheer en behoud van zowel analoge als digitale collecties.

De trainees volgen verschillende maar parallelle curricula en werken gedurende het gehele traject met materiaal uit de Eye-collectie. Ook zullen ze ieder een eigen (restauratie)project volgen van begin tot eind.

Het curriculum behandelt verschillende aspecten van analoge en digitale filmprocessen, zoals: filmreconstructie, onderzoek naar restauratiegeschiedenis, rapportage over restauratiewerkzaamheden, filmreparatie, grading, film printen, scannen, filmontwikkeling, kwaliteitscontrole, geluidsrestauratie, digitale beeldrestauratie, nitraatfilmidentificatie, filmregistratie, collectiebeheer, metadata, born digital ingest, digital access en digitale duurzaamheid (opslag).

Dit programma is mogelijk gemaakt door:

Oproep voor Trainees

De oproep voor dit traineeshipprogramma is nu gesloten.

Ben je toch nog geïnteresseerd in een van onze traineeships? Begin 2022 zal Eye een nieuwe editie van dit traineeshipprogramma aankondigen.

Still uit Le charmeur (1906, Segundo de Chomón).
Still uit Le charmeur (1906, Segundo de Chomón).
Still uit La chenille de carotte (1911, regisseur onbekend).
Still uit La chenille de carotte (1911, regisseur onbekend).

Wil je meer weten over dit traineeship?

Neem dan contact op met Cristina Kolozsváry-Kiss (Eye Academisch): eyeacademic@eyefilm.nl

Vorige edities

Het traineeshipprogramma “Filmrestauratie” en “Filmcollectie” is een voortzetting van twee pilot-edities van het Eye Filmmuseum & Haghefilm Digitaal Traineeship “Filmrestauratie”.

2017 - 2018

Tulta Behm

2019 - 2020

Li-Chen Kuo