Skip to content

Bits & Pieces

De Bits & Pieces-collectie van Eye is het resultaat van een langlopend project: incomplete en (vaak) ongeïdentificeerde filmfragmenten worden achter elkaar geplaatst en geconserveerd.

Je moet cookies accepteren om dit te kunnen kijken.

Filmarchieven ontvangen regelmatig korte fragmentjes van films die allang vergeten of verloren zijn. In de meeste gevallen worden deze stukjes uiteindelijk weggegooid, omdat het bijna onmogelijk (en bijzonder inefficiënt) is om ze nog verder te identificeren, te registreren en terug te vinden.

Toch zijn zulke fragmenten soms zo bijzonder dat archivarissen het niet over hun hart krijgen om ze gewoon weg te gooien. Zo is de Bits & Pieces-collectie tot stand gekomen.

20 jaar en diverse curatoren verder is het maken van Bits & Piecescompilaties een traditie geworden. Er zijn nu meer dan 600 items en dat aantal groeit nog steeds.

De regels

De fragmenten worden precies getoond zoals ze uit het filmblik zijn gekomen, zonder context: geen begin en einde, geen vertalingen. Items worden niet ingekort of anderszins bewerkt.

De archivaris is geen filmmaker

Het doel van Bits & Pieces is om de ervaring te delen die de archivaris heeft als hij deze beelden voor het eerst ziet. De archivaris is degene die de beelden aantreft en ordent, maar hij is geen filmmaker.

Van onbekend naar online herkend

Toen Bits & Pieces begon, was het van veel items niet mogelijk om exact te achterhalen uit welke film ze afkomstig waren. Dit gold al helemaal voor filmfragmenten waarvan vermoed werd dat ze van buitenlandse origine waren.

Puzzel mee

De tijden zijn echter veranderd en veel fragmenten zijn de afgelopen jaren alsnog geidentificeerd. Toch blijven er items over die lastig zijn thuis te brengen. Nu we alle Bits & Pieces stukje bij beetje op een playlist op YouTube plaatsen, kunnen geinteresseerden meepuzzelen om deze items alsnog te identificeren.

Bits & Pieces op YouTube