Skip to content

Online filmlessen

Met onze gratis online lessen doe je gemakkelijk aan filmeducatie. Daag je leerlingen uit om nog beter te kijken naar de beelden die ze zien. Ga je voor een maandelijkse korte filmles uit Dit is film? Of wordt het een losse les bij een kunstfilm? We belichten film vanuit verschillende perspectieven; van videokunst tot montage. Kies de les die past bij jouw lespraktijk.

Guido van der Werve

Herkenning en vervreemding

Beeldend kunstenaar Guido van der Werve is internationaal bekend geworden met zijn genummerde (video)werken, waarin hij zelf de hoofdrol heeft. Terugkerende elementen in zijn oeuvre zijn thema’s als melancholie, vervreemding en zelf gecomponeerde klassieke muziek.

Ga je met je klas de tentoonstelling van Guido van der Werve bezoeken? Gebruik deze les als verwerkingsles na de tentoonstelling en niet vooraf. Delen van de tentoonstelling worden in de les al weggegeven.

Guido van der Werve, Nummer vier, I don't want to get involved in this. I don’t want to be part of this. Talk me out of it, 2005, courtesy de kunstenaar en GRIMM Amsterdam | New York
Guido van der Werve, Nummer vier, I don't want to get involved in this. I don’t want to be part of this. Talk me out of it, 2005, courtesy de kunstenaar en GRIMM Amsterdam | New York

Door dialoog, kijk- en doe opdrachten onderzoeken en ervaren leerlingen Guido van der Werve's werk en werkwijze. Extra leuk: in de les daagt Guido van der Werve de leerlingen uit met een creatieve filmopdracht.

Ga naar de les

Dit is film

Hoe kun je filmbeleving versterken met verschillende camerastandpunten? Wat is het effect van geluid op de kijkervaring? En hoe kun je met montage een verhaal vertellen?

Met de lessenreeks Dit is film ontdekken leerlingen de invloed van filmische vormgeving op de filmbeleving. Er is iedere maand een nieuwe gratis les.

Ga naar de les

Expanded Cinema

In de gratis online les Expanded Cinema - over de grenzen van film verkennen de leerlingen door actieve opdrachten en dialoog de mogelijkheden en grenzen van cinema. Ze onderzoeken de verschillende vormen die film kan aannemen.

In Expanded Cinema staat het werk van kunstenaar Daan Emmen en filmmaker Nanouk Leopold centraal. Ze vertellen over hun maakproces en dagen de leerlingen uit met een experimentele opdracht.

Ga naar de les

Amusement & Engagement in film

In deze gratis online les staat de film Nation Estate (2013) van Larissa Sansour centraal, een werk dat ook te zien was in de groepstentoonstelling Trembling Landscapes in 2020 in Eye Filmmuseum.

De leerlingen onderzoeken in deze les stapsgewijs de boodschap van de filmmaker en denken na over hoe zij zelf betekenis geven aan kunst.

Ga naar de les