Dinsdag 7 februari sluit Eye om 16:00 wegens een besloten evenement. Onze excuses voor het ongemak.

Sluit
Skip to content
campagnebeeld Eye International Conference 2023

Eye International Conference 2023

4 — 7 juni 2023

De jaarlijkse Eye International Conference stelt wetenschappers, archiefmedewerkers, curatoren, onderzoekers, filmmakers, studenten, kunstenaars en filmliefhebbers van over de hele wereld in de gelegenheid om samen te komen en actuele professionele en academische kwesties op het gebied van audiovisueel erfgoed te bespreken.

Eye Filmmuseum en de Universiteit van Amsterdam presenteren de 8e Eye International Conference over ‘Activating the Archive: Audiovisual Collections and Civic Engagement, Global Collaboration and Societal Change’.

Waar tijdens de eerste Activating the Archive-conferentie in 2018 werd gekeken naar hoe audiovisuele archieven mensen kunnen stimuleren om zich bezig te houden met specifieke sociaal-maatschappelijke en politieke doelen of het steunen van de inzet van pleitbezorgers en activisten, zal dit gesprek in de tweede editie worden voortgezet en verbreed door te vragen hoe audiovisuele collecties als gemeenschappelijke bronnen kunnen worden ingezet en gecreëerd, door middel van mondiale en lokale projecten en samenwerkingen, vanaf het moment van ontstaan tot het moment van herappropiëren, en zowel van binnen als van buiten het archief. Binnen dit gebied zoekt de 2023-editie van Activating the Archive naar bijdragen die betrekking hebben op verschillende velden, praktijken en regionale contexten, om een diverse reeks aan benaderingen voor samenwerkingen en gemeenschapsgerichte audiovisuele archivering te reflecteren.

Het studiejaar 2022-2023 markeert ook het twintigjarig jubileum van de Masteropleiding Preservation and Presentation of the Moving Image (P&P), een opleiding van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Eye Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, de Living Media Arts Foundation (LIMA) en wereldwijd vele andere instituten waar P&P-studenten stages hebben gelopen. De conferentie is dan ook tevens een kans om deze mijlpaal te vieren.

Call for Proposals

De Call for Proposals is gesloten.

Reisbeursprogramma

Eye heeft een reisbeursprogramma voor geaccepteerde sprekers van de Eye International Conference. Deze beurzen kunnen worden gebruikt om de registratie- en reiskosten deels te dekken. Meer informatie over het aanmelden voor dit programma is te vinden in de Call for Proposals.

Agenda

De Eye International Conference 2023 vindt plaats in Amsterdam, van zondag 4 t/m woensdag 7 juni 2023. LET OP: De officiële opening van de Eye International Conference vindt plaats op de avond van zaterdag 3 juni in combinatie met het jaarlijkse Meet the Archive programma.

Conferentiegangers kunnen tevens deelnemen aan twee jaarlijks flankerende programma’s:
- Meet the Archive, een publiek toegankelijk programma op zaterdag 3 juni dat inzoomt op recente projecten met de Eye collectie.
- Open Huis in het Eye Collectiecentrum op woensdag 7 juni, een programma met rondleidingen, presentaties en filmvertoningen (beperkte capaciteit).

Organisatie

Stuurgroep

Giovanna Fossati (President)
Gerdien Smit (Secretary)
Frank Roumen (Meet the Archive)

Programmacomité

Giovanna Fossati (Eye/University of Amsterdam)
Anne Gant (Eye)
Eleni Tzialli (Eye)
Christian Olesen (University of Amsterdam)
Asli Özgen-Havekotte (University of Amsterdam)
Floris Paalman (University of Amsterdam)

DIT EVENEMENT WORDT GEORGANISEERD DOOR EYE FILMMUSEUM, IN SAMENWERKING, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UVA) EN WORDT ONDERSTEUND DOOR AMSTERDAM SCHOOL FOR CULTURAL ANALYSIS (ASCA), AMSTERDAM SCHOOL FOR HERITAGE, MEMORY AND MATERIAL CULTURE (AHM), EN NETHERLANDS INSTITUTE FOR CULTURAL ANALYSIS (NICA).