onderzoek en projecten

Eye is als partner betrokken bij verschillende (inter)nationale (onderzoeks)projecten die noodzakelijk zijn voor het kunnen blijven toepassen van innovatieve methodes bij het restaureren, digitaliseren en ontsluiten van de collectie.

  • La chenille de carotte (FR, 1911)

  • Le royaume des fleurs (FR, 1914)

  • Le royaume des fleurs (FR, 1914)

Blijf op de hoogte van de academische activiteiten van Eye

contact academisch

Eye Academisch
eyeacademic@eyefilm.nl

lopende projecten

Materialen in beweging: een conserveringsstrategie voor analoog Nederlands animatie-artwork uit de periode 1930–2000

In het project Materialen in beweging: een conserveringsstrategie voor analoog Nederlands animatie-artwork uit de periode 1930–2000, wordt onderzoek verricht naar de collectie animatie-artwork van EYE, zoals schetsen, storyboards en ander beeldmateriaal. De onderzoekers stellen richtlijnen op voor de registratie van animatie-artwork en formuleren een conserverings- en digitaliseringsstrategie. Voor meer informatie zie ook het blog Materials in Motion.

Het project wordt gefinancierd door Metamorfoze. 

Netwerk voor Experimentele Media Archeologie

Eye is lid van het Netwerk van Experimentele Media Archeologie (NEMA). Dit internationale netwerk promoot nieuwe samenwerkingsvormen tussen universiteiten en erfgoedinstellingen op het gebied van verouderde media-technologieën. Het netwerk wil graag bewerkstelligen dat musea en archieven een laboratoriumfunctie krijgen waar historici, archivisten en curatoren worden uitgedaagd om met apparaten uit de collectie te experimenteren.   

afgeronde projecten

SEMIA

In september 2017 is het onderzoeksproject The Sensory Moving Image Archive (SEMIA). Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research van start gegaan. Eye werkte in dit project samen met de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Beeld en Geluid en Studio Louter.  Binnen het SEMIA-project is onderzocht welke analysesoftware en interfaces nodig zijn om gedigitaliseerde erfgoedcollecties te verkennen en te hergebruiken op basis van visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging). Twee post-docs bij de UvA en twee senior onderzoekers bij de HvA en UvA zullen aan het project gaan werken. Gedurende twee jaar zullen verschillende workshops, expert meetings en een symposium in het kader van dit project worden georganiseerd. 

Het project is gefinancierd vanuit het NWO onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur.

A Million Pictures: Magic Lantern Slides Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning

A Million Pictures is een driejarig onderzoeksproject waarin een internationaal team onderzoek doet naar het gebruik van toverlantaarnplaten door educatieve, populaire en wetenschappelijke verenigingen in de 19e eeuw. Onderzoekers en archiefmedewerkers zullen daarnaast nauw samenwerken om een standaardprocedure te ontwikkelen voor de beschrijving en documentatie van toverlantaarns.

Het project heeft een subsidie ontvangen van het Europese Joint Programming Initiative in Cultural Heritage. 

Data Driven Film History: a demonstrator of EYE's Jean Desmet Collection

In 2015 is het pilotproject Data-Driven Film History: a de­monstrator of EYE’s Jean Desmet Collection (2014-2015) afgerond. Dit onderzoeksproject, geleid door Giovanna Fossati (hoofdconservator EYE/hoogleraar Filmerfgoed aan de UvA), kreeg in juli 2014 een subsidie toegekend van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het project resulteerde in de lancering van onder meer een website die de distributiepatronen van bioscoopeigenaar en filmdistributeur Jean Desmet visua­liseert: een demonstratie-tool die drie verschillende data­bases en vier Desmet-collecties van EYE (films, posters, foto’s en bedrijfsarchief) combineert. De subsidie is ingezet om de collecties zelf, maar ook de informatie over de col­lecties, beter toegankelijk te maken voor onderzoekers.

Het project is gefinancierd vanuit het KIEM-programma (Kennis Innovatie Mapping) van NWO dat samenwerkings­verbanden stimuleert tussen kennisinstellingen en bedrij­ven op het terrein van de Creatieve Industrie. Binnen het project is samengewerkt tussen EYE, Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI), de onderzoeks­groep Moving Images: Preservation, Curation, Exhibition van Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) en twee softwarebedrijven, Dispectu en Hiro. Zie voor meer informatie hier 

MediaNow

MediaNow is een onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen en testen van open source zoekalgoritmen die het doorzoeken van grootschalige media-archieven mogelijk maken.

MediaNow wordt gefinancierd vanuit het NWO-programma voor de Creatieve Industrie.

ABCinema

Van 2014 tot en met 2016 was EYE intensief betrokken bij het pilotproject ABCinema en het vervolg ABCinema Plus. In deze projecten werkten zes toonaangevende Europese filmarchieven en de Vereniging van Europese Cinematheken (ACE) samen om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor films. In twee jaar tijd kon een gevarieerd activiteitenprogramma op het gebied van filmerfgoed worden ontwikkeld. De content wordt aangeboden in verschillende talen en is te gebruiken door alle partners voor eigen filmeducatie-doeleinden. EYE’s bijdrage richtte zich specifiek op de leeftijdsgroep van 11 t/m 14 jaar.

ABCinema is gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het programma Creative Europe. Zie voor meer informatie hier

CogNovo

CogNovo is een netwerk van promotieopleidingen op het gebied van cognitieve innovatie. Het programma liep van 2014 - 1017 en bood plek aan zesentwintig promovendi die de rol van innovatie en creativiteit in cognitieve processen vanuit een interdisciplinair perspectief bestudeerden. EYE was specifiek betrokken bij het onderzoeksproject Early Cinema and cognitive creativity.

CogNovo is gefinancierd door de Europese Commissie via het programma Marie Curie en door Plymouth University.

FORWARD

FORWARD was een driejarig Europees project (2013-2016) dat tot doel had een EU-breed geautomatiseerd systeem te ontwikkelen dat informatie geeft over de rechtenstatus van audiovisuele werken, waaronder zogeheten verweesde werken. Culturele instellingen krijgen daarmee een helder beeld of een werk tot het publieke domein behoort dan wel auteursrechtelijk beschermd is. Daarnaast geeft het systeem informatie over de voorwaarden waaronder het werk in Europa gebruikt kan worden.

FORWARD is gefinancierd door de Europese Commissie via het programma ICT-PSP.