Traineeship Eye 'Filmrestauratie' en 'Filmcollectie'

Eye Filmmuseum begint in september 2021 een nieuw traineeship-programma voor jonge filmrestauratoren en -collectiespecialisten. De opleiding is mogelijk gemaakt door genereuze ondersteuning van het Gieskes-Strijbis Fonds en het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. Het traineeship beslaat tien maanden en biedt drie jaar lang onderdak aan twee (jaarlijks wisselende) beginnende restauratoren en collectiespecialisten.

De oproep voor trainees wordt in het voorjaar van 2021 gepubliceerd op de Eye website.

Blijf op de hoogte van de academische activiteiten van Eye

contact academisch

Eye Academisch
eyeacademic@eyefilm.nl

  • La chenille de carotte (FR, 1911)

  • Le charmeur (FR, 1906)

  • La chenille de carotte (FR, 1911)

De opleiding Filmrestauratie en Filmcollectie is het vervolg op twee eerdere pilotafleveringen van Eye Filmmuseum & Haghefilm Digitaal Traineeship 'Film Restoration' (ondersteund door het Filmfonds).

Met dit traineeship hebben Eye en Haghefilm ernaar gestreefd een brug te slaan tussen een academische (theoretische) opleiding op het gebied van filmarchivering en de dagelijkse filmrestauratiepraktijk. Het programma ging hiermee een stap verder dan de al bestaande stageplaatsen en workshopprogramma’s. Het initiatief was bedoeld om een nieuwe generatie filmrestauratoren op te leiden zodat zij na afloop van het traject gemakkelijker konden doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Het traineeship was een betaalde positie met een duur van zeven maanden en bestond uit twee fasen. In de eerste vier maanden liep de kandidaat mee op verschillende afdelingen in beide organisaties en bouwde daarmee een brede en veelzijdige kennis op van verschillende aspecten van analoge en digitale filmprocessen zoals het identificeren, reconstrueren, repareren, scannen en ontwikkelen van film, kwaliteitscontrole en geluidsrestauratie. In de laatste drie maanden bekwaamde de trainee zich verder in het specialisme van zijn of haar keuze. Tijdens het hele programma werkte de trainee met materiaal afkomstig uit de collectie van Eye.

Edities:

2017 - 2018: Tulta Behm
2019 - 2020: Li-Chen Kuo