Ambities met de Eye-collectie nu te lezen in Collectiebeleidsplan 2018-2021

5 april 2018

Het Eye Collectiebeleidsplan 2018-2021 is nu voor alle belangstellenden te downloaden en te lezen. Het Collectiebeleidsplan geeft inzage in onze werkzaamheden en ambities op het gebied van conservering, digitalisering, restauratie en ontsluiting van filmerfgoed.

Download hier het Eye Collectiebeleidsplan 2018-2021

Eye heeft de afgelopen zeventig jaar een internationaal toonaangevende collectie verworven die de hele filmgeschiedenis omspant, van stille films uit de beginperiode van de cinema tot en met de meest recente Nederlandse bioscoopfilms. Voor de beleidsperiode 2018-2021 heeft Eye een aantal ambities geformuleerd met betrekking tot onze taken als schatbewaarder, gids en pionier.

Op het gebied van beheer en behoud van de collectie wil Eye zijn digitale ecosysteem verder uitbreiden en zijn beleid en de praktijk ten aanzien van digitale duurzaamheid laten toetsen.

Daarnaast zal Eye voorzieningen treffen om de huidige opslagcapaciteit en bewaaromstandigheden van de collectie nitraatfilms te verbeteren. De komende jaren zal Eye de restauratieateliers in het Eye Collectiecentrum verder professionaliseren en het team van restauratoren trainen op nieuwe disciplines.

Op het gebied van ontsluiting streeft Eye ernaar om jaarlijks twee grote restauratieprojecten te presenteren en de collectie in de volle breedte en in vernieuwende presentatievormen toegankelijk te maken.

Wat betreft research en ontwikkeling zal Eye investeren in onderzoek dwars door alle deelcollecties heen, al dan niet in samenwerking met externe onderzoekers en/of gastcuratoren.

Ten slotte ambieert Eye zich verder te ontwikkelen als een internationaal toonaangevend expertisecentrum waarbij wordt ingezet op kennisuitwisseling en samenwerking met collega-instellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Het volledige overzicht van alle ambities staat op pagina 50.

Download hier het Eye Collectiebeleidsplan 2018-2021