Minister Bussemaker opent EYE Collectiecentrum, extra geld voor filmerfgoed

EYE Collectiecentrum (foto: Ton Söder), ontwerp: cepezed, opdrachtgever: WAD Archief Depots

16 september 2016

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft op 16 september het nieuwe EYE Collectiecentrum geopend. Zij stelt dit jaar en de jaren na 2017 extra geld ter beschikking aan EYE om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. Het EYE Collectiecentrum is een state-of-the-art depot met perfecte opslag- en bewaaromstandigheden in Amsterdam-Noord en een veilige en duurzame haven voor de EYE-collectie. Het EYE Collectiecentrum is ook een expertisecentrum voor professionals die zich bezighouden met filmconservering, restauratie en onderzoek.

Minister Bussemaker: "EYE biedt een unieke combinatie van conserveren én participeren, van bewaren én tentoonstellen, van verzamelen én revitaliseren. Ik vind het belangrijk dat EYE dit ook in de toekomst kan blijven doen. Die toekomst zal ook voor de film grotendeels digitaal zijn. En daarom stel ik dit jaar én de jaren na 2017 extra geld ter beschikking om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken."

Sandra den Hamer (directeur EYE): "De opening van het EYE Collectiecentrum is een feestelijk en historisch moment in onze 70-jarige bestaansgeschiedenis. Een historisch moment dat geenszins gekenmerkt wordt door gevoelens van nostalgie of hang naar het verleden, het markeert de start van een nieuwe, vitale levensfase voor een unieke en internationaal gerenommeerde filmcollectie. Dankzij dit sobere maar uiterst functionele state-of-the-art collectie- en expertisecentrum kunnen we de filmcollectie Nederland – van de allervroegste films tot de films die vandaag nog gemaakt worden – niet alleen veiligstellen voor de generaties na ons, maar ook beter toegankelijk maken, zowel voor professionals als voor het brede publiek". 

EYE Collectiecentrum

EYE Collectiecentrum is naast een depot ook een modern expertisecentrum waar een internationaal publiek van wetenschappers, filmmakers en studenten de collecties kan raadplegen. Het EYE Collectiecentrum is met zijn glazen pui ontworpen als een open, uitnodigend gebouw. In de EYE Study op de begane grond kunnen professionals terecht om films te kijken, te researchen en de overige collecties te raadplegen, zoals boeken, tijdschriften, dvd’s, affiches, foto’s, persoons- en instellingsarchieven, scenario’s, audiocollectie, bladmuziek en filmapparatuur.

Het centrum functioneert als laboratorium voor onderzoek naar en hergebruik van de collectie, met een eigen Artists/Scholars-in-Residence programma. De multifunctionele filmzaal met 30 stoelen wordt onder meer ingezet voor bijeenkomsten met filmmakers, persvoorstellingen en academische workshops over het conserveren, restaureren, digitaliseren en presenteren van de collectie, die uit ruim 40.000 films bestaat. In het EYE Collectiecentrum zijn 210.000 blikken acetaatfilm opgeslagen, de 35.000 blikken nitraatfilm liggen in bunkers in de duinen. Het totaal aantal meters film in de collectie bedraagt 60 miljoen. Er is voor 1,5 petabyte aan digitale film opgeslagen. Verder huisvest het EYE Collectiecentrum 78.00 affiches, 700.000 foto’s en 27.000 boeken, tijdschriften en knipsels.