Oratie van hoofdconservator EYE over Film Heritage Beyond the Digital Turn

Giovanna Fossati (foto: Sebastiaan ter Burg)

20 oktober 2016

Met een inaugurele rede getiteld Film Heritage Beyond the Digital Turn aanvaardt EYE-hoofdconservator en hoogleraar Giovanna Fossati op vrijdag 28 oktober 16.00 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam officieel haar leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur.

In haar redevoering gaat Fossati in op de impact van digitale technologie op het behouden, restaureren en ontsluiten van filmerfgoed. Fossati betoogt dat film ook in de transitie naar digitaal zal blijven bestaan en dat de traditie van fotografische film voortleeft in de huidige digitale cultuur. Filmcultuur is om verschillende redenen zelfs levendiger geworden waardoor er een toenemende belangstelling is gekomen voor de jonge discipline van Filmerfgoed als een gebied waar het heden en verleden van film organisch samenkomen en theorie en praktijk goed hand in hand gaan. De toegang tot de Aula van de UvA is vrij.

De leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur bij de Faculteit der Geesteswetenschappen is door EYE en de UvA in het leven geroepen om een brug te slaan tussen de filmrestauratiepraktijken van EYE en het wetenschappelijk onderzoek aan de UvA. Een dergelijke gecombineerde functie van hoogleraar en hoofdconservator is uitzonderlijk binnen de internationale filmarchiefwereld. Meer informatie over de samenwerking met de UvA en de academische activiteiten van EYE is hier te vinden.