Petitie voor film in het onderwijs, mede ondersteund door filmpartijen en onderwijsinstellingen

23 november 2015

Een flink aantal filmpartijen en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en pleiten voor meer aandacht voor de context van bewegend beeld in het onderwijs. Er is een online petitie gestart om film en beeldonderwijs in het nieuwe onderwijscurriculum op te nemen. Tot de initiatiefnemers behoren onder meer EYE, Nederlands Filmfestival, IDFA, Cinekid en de Pabo’s van Amsterdam, Den Haag en Leiden.

Teken de petitie hier.

De film-, media- en onderwijspartijen die de petitie starten, stellen dat het de hoogste tijd is dat we ook in Nederland erkennen dat informatieoverdracht allang niet meer alleen via tekst plaatsvindt. Kinderen en jongeren groeien op in en met beeldcultuur, maar op school is geen structurele aandacht voor het kritisch leren kijken naar bewegend beeld.

De opstellers van de petitie bepleiten een vaste plaats voor film, begrijpend kijken en filmanalyse in het nieuwe onderwijscurriculum. Jongeren zouden moeten leren bewegend beeld te onderzoeken; daardoor leren ze beter de impact van film en media te begrijpen en leren ze ook zelf verhalen te maken en publiceren. Beeldvaardig zijn geeft de keuze om maker, -deelnemer, uitvinder, vertoner, criticus en liefhebber te worden.

Platform Onderwijs2032
De petitie is eind 2015 gestart vanwege de dialoog die de Rijksoverheid middels Platform Onderwijs2032 aangaat met de maatschappij. Platform Onderwijs2032 onderzoekt wat leerlingen moeten leren om in de samenleving van 2032 optimaal te kunnen functioneren. Eind 2017 wordt de petitie aangeboden aan het Ministerie van OCW.

Update: structurele aandacht voor beeld
In mei 2016 heeft EYE mede namens filmpartijen en onderwijsinstellingen reeds een reactie geformuleerd op het eindadvies dat Platform Onderwijs 2032 in januari uitbracht. In de reactie pleit EYE voor structurele aandacht voor film en beeldcultuur in onderwijs en geeft het aan waar begrijpend kijken en creatief maken van beeldtaal concreet een plek moeten krijgen in het nieuwe kerncurriculum. Lees meer...


Partijen die de petitie ondersteunen zijn onder anderen EYE Filmmuseum, International Documentary Film Festival Amsterdam, Community Filmdocenten, Pabo Leiden, Pabo Amsterdam, Pabo Inholland Den Haag, Nederlands Filmfonds, Cinekid, Dutch Academy For Film, het Fantastisch Kinderfilm festival, de Frisse Blik, Holland Animation Film Festival, Movies That Matter, Nationaal Film Festival voor Scholieren, Nederlands Film Festival, Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters en Pathé.