Tokyo Story en digitaal gerestaureerde Ozu-films in EYE en filmtheaters

18 maart 2015

EYE brengt de klassieker Tokyo Story (1953) opnieuw uit in de theaters, naar aanleiding van de recente digitale restauratie van zes belangrijke titels uit het oeuvre van de Japanse filmmaker Yasujiro Ozu.

Vanaf 14 mei brengt EYE de digitaal gerestaureerde klassieker Tokyo Story uit in de filmtheaters. Vanaf die datum zijn van de hand van de meesterfilmer Yasujiro Ozu (1903-1963) ook vier gerestaureerde kleurenfilms te zien in het land – waaronder zijn eerste kleurenfilm Equinox Flower (1958) – en zelden vertoonde titels als Good Morning (1959) en Late Autumn (1960). Tijdens het aan de Japanse film gewijde najaarsprogramma vertoont EYE ook de Ozu-zwartwitklassieker Late Spring (Banshun) uit 1949.

De uitbreng van Tokyo Story en de programmering van vier Ozu-kleurenfilms in het mei-programma van EYE en in het land loopt vooruit op het grote overzicht dat het filmmuseum vanaf 24 september 2015 aan de Japanse cinema wijdt.

EYE staat dit najaar uitgebreid stil bij de geschiedenis van de Japanse film, onder meer met het programma ‘Tragische liefdes in de Japanse cinema’ en een cursus Japanse filmgeschiedenis. Ook is er aandacht voor de Japanse experimentele cinema. Het programma komt tot stand in samenwerking met curator Dick Stegewerns en de Universiteit van Leiden.

Over de restauraties

Ozu filmde overwegend in zwart-wit, maar koos eind jaren vijftig en begin jaren zestig ook voor kleur. Van de zes kleurenfilms zijn er nu vier gerestaureerd, als onderdeel van een grootschalig digitaal restauratieproject door de befaamde Japanse studio Shochiku, ter ere van Ozu’s 110e geboortejaar en vijftigste sterfjaar in 2013.

De vijf geselecteerde films, Tokyo Story (Tokyo monogatari), Equinox Flower (Higanbana), Good Morning (Ohayo), Late Autumn (Akibiyori) en An Autumn Afternoon (Samma no aji), zijn de afgelopen jaren op verschillende belangrijke festivals te zien geweest, waaronder die van Venetië en Berlijn. In het verlengde van de kleurenrestauraties wordt ook de Ozu-klassieker Late Spring (Banshun) gerestaureerd. Voor het zover is wordt deze fraaie zwartwitfilm alvast vertoond in het EYE-programma ‘Tragische liefdes in de Japanse cinema’. Na voltooiing van de restauratie is Late Spring (Banshun) ook landelijk te zien.

De vijf genoemde titels worden later dit jaar op dvd uitgebracht door Lumière in een verzamelbox. De dvd van Tokyo Story is in juni verkrijgbaar in de winkels.

Digitale restauraties

Tokyo Story (Tokyo monogatari)
Yasujiro Ozu (JP, 1953, 136’ zwart-wit, Japans gespr., Nederlands ondert.)
Tokyo Story is een indringende observatie van de ver¬vreemding tussen grootouders die op het platteland wonen, en hun stadse kinderen en klein¬kin-deren in Tokio. Wanneer het bejaarde echtpaar naar de stad komt, blijken de kinderen zo druk met zichzelf en hun levens dat ze geen tijd voor hun ouders hebben. Een van Ozu's meest dramatische films.

Equinox Flower (Higan-Bana)
Yasujiro Ozu (JP, 1958, 118’, kleur, Japans gespr., Nederlands ondert.)
In zijn eerste kleurenfilm – een drama over het huwelijk van een dochter – gebruikt Ozu het rood als een van de belangrijkste compositiemiddelen. De filmtitel verwijst naar de  amaryllisbloem.

Good Morning (Ohayo)  
Yasujiro Ozu (JP, 1959, 94', kleur, Japans gespr., Nederlands ondert.)
Een week uit het leven van zes gezinnen die in één huis wonen. Ouderlijke waarden en de kinderlijke zucht naar modern luidruchtig leven (de televisie!) worden met humor geobserveerd.

Late Autumn (Akibiyori)
Yasujiro Ozu (JP, 1960, 128', kleur, Japans gespr., Nederlands ondert.)
Variatie op Late Spring, met ditmaal een weduwe die haar dochter wil laten trouwen. Setsuko Hara speelde in 1949 de dochter en nu de moeder.

An Autumn Afternoon (Samma no aji)
Yasujiro Ozu (JP,1962, 113', kleur, Japans gespr., Nederlands ondert.)
Ozu's laatste film is eens te meer een krachtige schets van de waarden in het Japanse familieleven. Ook hier staat een vader-dochterrelatie centraal: de vader drinkt en zwelgt in zelfmedelijden en melancholie, terwijl zijn huwbare dochter nuchter en realistisch is.

Late Spring (Banshun)
Yasujiro Ozu (JP, 1949, 108', zwart-wit, Japans gespr., Nederlands ondert.)
Een van de bekendste titels uit Ozu’s oeuvre markeert het begin van diens naoorlogse filmstijl, waarin de regisseur zijn personages onderwerpt aan een diepgravende karakterstudie. Om zijn inwonende dochter aan te sporen een eigen leven te gaan leiden, wendt een vader voor dat hij gaat hertrouwen. De dochter heeft uit toewijding aan het ouderlijk huis eerdere huwelijksaanzoeken geweigerd en dreigt te eindigen als oude vrijster. Ozu maakte de film onder de Amerikaanse bezetting.