Tweede editie Eye & Haghefilm Digitaal Traineeship Filmrestoratie begonnen

Li-Chen Kuo

12 september 2019

De tweede editie van het gezamenlijke traineeshipprogramma Filmrestauratie van Eye en Haghefilm Digitaal is gestart. Li-Chen Kuo is dit jaar geselecteerd als trainee. Het traineeship leidt een nieuwe generatie filmrestauratoren op en maakt het vak van filmrestauratie toekomstbestendig.

Het traineeship is een betaalde positie met een duur van zeven maanden en bestaat uit twee fasen. In de eerste vier maanden van het opleidingsprogramma loopt de trainee mee met ervaren curatoren, restauratoren, scanning operators en digitale-filmspecialisten op verschillende afdelingen bij zowel Eye als Haghefilm. Hierdoor maakt de trainee kennis met diverse aspecten van het analoge en digitale filmrestauratietraject, zoals het identificeren, reconstrueren, repareren, scannen en ontwikkelen van film, kwaliteitscontrole en geluidsrestauratie. In de laatste drie maanden bekwaamt de trainee zich verder in het specialisme van haar keuze. Gedurende het traject wordt gewerkt met materiaal uit de collectie van Eye.

Li-Chen Kuo heeft een Masterdiploma in Filmerfgoedstudies en een PhD in Filmwetenschappen. In haar proefschrift Black as Cinema's Invention: Material, Form, Device bestudeerde ze de rol van ‘zwart’ (als tegenovergesteld van 'licht’) in film. Kuo begint aan dit traineeship na eerder stage te hebben gelopen bij de afdeling Filmcollecties van de Cinémathèque française en bij de fotochemische afdeling van het Éclair Laboratorium in Parijs.

Op de vraag waarom ze ervoor heeft gekozen om te solliciteren, legt Li-Chen uit:

Sinds het begin van mijn studie ben ik al gefascineerd door de esthetiek van filmmateriaal. Tijdens mijn academische onderzoek realiseerde ik me dat de meest interessante discussies over de materialiteit van film worden gevoerd op het gebied van filmrestauratie, hetgeen de gehele geschiedenis van het maken van films beslaat en de reconstructie van deze geschiedenis door de huidige technologie. Voor mij is dit traineeshipprogramma van Eye Filmmuseum en Haghefilm Digitaal een uitgelezen kans om de filmgeschiedenis te begrijpen vanuit een technisch perspectief, en ook om betrokken te zijn bij het proces van filmrestauratieprojecten.”

Dit unieke traineeprogramma voor beginnende filmrestauratoren is in 2017 met financiële steun van het Filmfonds gelanceerd. Het programma wil een brug slaan tussen een academische (theoretische) opleiding op het gebied van filmarchivering en de dagelijkse filmrestauratiepraktijk. Het heeft tot doel een nieuwe generatie filmrestauratoren op te leiden en het vak van filmrestauratie toekomstbestendig te maken. Dit is van cruciaal belang voor de conservering van filmerfgoed en voor de ondersteuning van filmmakers die celluloidfilm verkiezen boven digitaal. Door een intensieve, zevenmaandenlange betaalde training in een lab en archief aan te bieden, gaat dit programma een stap verder dan de al bestaande stageplaatsen en workshopprogramma’s.