Let op: deze tentoonstelling is geweest. Bekijk de actuele tentoonstelling A Tale of Hidden Histories

Jean Desmets droomfabriek

Tentoonstelling
13 december 2014 t/m 12 april 2015

De laatste weken van de tentoonstelling Jean Desmets droomfabriek - De avontuurlijke jaren van de film (1907-1916) zijn aangebroken. Nog tot en met 12 april laat EYE de beginjaren van de cinema herleven. In deze buitengewoon avontuurlijke tijd kwam de film tot ontwikkeling en werd er volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden van het nieuwe medium. In de tentoonstelling is op grote schermen een flink aantal films uit de Desmet-collectie te zien. De sensatie van de makers en het publiek dat ruim honderd jaar geleden massaal toestroomde, komt opnieuw tot leven.

Iedere zondag én op tweede Paasdag kunnen bezoekers van de tentoonstelling deelnemen aan een rondleiding, aanvang 13.30.  

 

 

  • L’Automobile della morte, (De Doodenrit), 1912, IT Collectie EYE

  • L’Orgie romaine, 1911, Louis Feuillade, FR Collectie EYE

  • Filibus (Filibus, de geheimzinnige luchtpirate), 1915, Mario Roncoroni, IT

  • foto: studio Hans Wilschut

  • foto: studio Hans Wilschut

  • foto: studio Hans Wilschut

  • foto: studio Hans Wilschut

Jean Desmet (1875-1956) startte als kermisexploitant en opende als een van de eerste filmondernemers een vaste bioscoop in Amsterdam: Parisien. Om aan de grote belangstelling van het publiek te voldoen kocht hij zijn films in het buitenland, waardoor hij uiteindelijk beschikte over een verzameling van ruim negenhonderd films. De unieke collectie, waarin zich behalve speelfilms ook reclamefilms en bioscoopjournaals bevinden, geldt als een van de belangrijkste herinneringen aan de begintijd van de cinema. Het merendeel van de films uit die tijd is immers vergaan. In de tentoonstelling is op grote schermen een flink aantal films uit de Desmetcollectie te zien die het moderne en avontuurlijke van de internationale vroege cinema demonstreren. Daarnaast zijn er affiches en een selectie van documenten en publiciteitsmateriaal te zien.

Iedere zondag kunnen bezoekers van de tentoonstelling gratis deelnemen aan een rondleiding. Ook is er een gratis speurtocht voor kinderen verkrijgbaar bij de entreebalie. Houders van een Museumkaart hebben gratis toegang.

Om deze video te bekijken moet je cookies accepteren klik hier

Let op: Deze tentoonstelling liep van 13 december 2014 tot en met 12 april 2015

A Tale of Hidden Histories

Chia-Wei HSU, Drones, Frosted Bats and the Testimony of the Deceased, four-channel video installation, 3’40 ~ 8’40’’, 2017 © Chia-Wei HSU

lees alles over onze actuele tentoonstelling A Tale of Hidden Histories

Dossier Desmet


Alles over Jean Desmet in ons online dossier

gratis speurtocht kids


kinderen krijgen gratis een creatieve speurtocht bij de tentoonstelling.

Kijktip

Dinsdag 24 februari wijdde de NPO een aflevering van Andere Tijden aan Jean Desmet.

Verwacht: vanaf 25 april presenteert EYE een tentoonstelling over een van de wereldwijd belangrijkste kunstenaars van dit moment, William Kentridge.

de tentoonstelling

In de tentoonstelling is op grote schermen een flink aantal films uit de Desmetcollectie te zien die het moderne en avontuurlijke van de internationale vroege cinema demonstreren. Daarnaast zijn er affiches en een selectie van documenten en publiciteitsmateriaal te zien. Uit de films spreekt verwondering en plezier. Verwondering over de (technische) mogelijkheden van de cinema, zoals de verschillende manieren om een verhaal te vertellen en de mogelijkheden die het oog van de camera biedt: de trucages, het gebruik van kleur, enscenering en kadrering. De films getuigen ook van het plezier dat het nieuwe medium bracht, namelijk het plezier van het verleiden van de toeschouwer en de kracht van de verbeelding. Te zien is hoe de filmcultuur zich ontwikkelde: van kermisattractie en reisbioscoop naar voorstellingen in een vaste bioscoop.

films, lezingen, concerten

De tentoonstelling gaat vergezeld van een uitgebreid filmprogramma, lezingen en speciale Cinema Concert-voorstellingen. Onderaan de pagina vindt u het overzicht.

Om de week is in de filmzalen een programma bestaande uit verschillende films uit de Desmetcollectie te zien, waarbij een deskundige ingaat op de spannende jaren tien, toen de moderniteit zich in alle hevigheid aankondigde. De filmselectie en de toelichtingen verduidelijken de parallellen van de vroege tijd van de cinema met onze wereld. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘leven als in een roes’, ‘waanzin en wetenschap’ en ‘levende fotografie’. Alle voorstellingen worden begeleid door live muziek.

Regelmatig vindt een Cinema Concert plaats (zondagmiddag, 16.00), waarin een film uit de jaren tien van de vorige eeuw vergezeld gaat van een filmhistorische introductie en live muzikale begeleiding.

Ook zijn er lezingen, filmkleurworkshops voor kinderen en toverlantaarnvoorstellingen.

 

publicatie

De tentoonstelling gaat vergezeld van een rijk geïllustreerde publicatie in een Engelse en Nederlandse editie: Jean Desmets droomfabriek. De avontuurlijke jaren van de film (1907-1916) / Jean Desmet’s Dream Factory. The Adventurous Years of Film (1907–1916). Uitgever: EYE i.s.m. nai010 uitgevers, 200 pag. Prijs €29.50. Bij aankoop van de publicatie krijgt men de DVD Treasures from the Desmet Collection at the EYE Filmmuseum gratis erbij.

collectie

De collectie van Jean Desmet bestaat uit meer dan 900 films, ruim 1000 affiches, circa 1500 foto’s en 24 strekkende meter aan archieven die filmondernemer Jean Desmet (1875–1956) heeft nagelaten. Jean Desmet was in de jaren 1907–1916 een pionier van het Nederlandse bioscoopbedrijf. Hij ontwikkelde zich van kermisbaas tot een van de belangrijkste bioscoopexploitanten en filmdistributeurs van Nederland. De films die hij kocht, vertoonde en distribueerde en de wijze waarop hij de films programmeerde, waren de sleutel voor zijn succes. Hij voelde de voorkeuren van het publiek feilloos aan en verstond de kunst de toeschouwer met opgewekt gemoed naar huis te laten gaan.

De Desmet-collectie is vanwege zijn bijzondere historische waarde in 2011 bijgeschreven in UNESCO’s Memory of the World Register. De verzameling omvat niet alleen films maar ook artistiek hoogwaardige filmaffiches en Desmets papieren bedrijfsarchief.

Let op: deze tentoonstelling is geweest. Bekijk de actuele tentoonstelling A Tale of Hidden Histories