Let op: Deze tentoonstelling wordt verwacht.

Verwacht in 2019

Tentoonstelling
15 maart t/m 31 december 2019
Broomberg & Chanarin, Dodo (2014), Courtesy the artists and Lisson Gallery London, United Kingdom, © Broomberg & Chanarin

A Tale of Hidden Histories: Broomberg & Chanarin, Omer Fast, Chia-Wei Hsu, Meiro Koizumi (15 maart – 26 mei 2019)

Tentoonstelling die met het werk van beeldend kunstenaars Broomberg & Chanarin, Omer Fast, Chia-Wei Hsu en Meiro Koizumi laat zien hoe kunstenaars film en video, maar ook bijvoorbeeld diaprojectie, documenten, foto’s en geluid inzetten om verhalen over de geschiedenis te onderzoeken, deconstrueren en ‘ontmaskeren’. Zij gebruiken deze technieken om de subjectiviteit van historische bronnen en de beperkingen van het geheugen bloot te leggen. Zo onderzoeken zij de constructie van verhalen en hoe verhalen veranderen wanneer ze uit verschillende perspectieven worden verteld en ‘her-teld’.

Veel van de getoonde werken belichten de geschiedenis in conflictgebieden; die plekken in de wereld waar waarheid en fictie op scherp worden gezet. En waarbij de kleinere geschiedenissen van individuen vaak als voorbeelden dienen voor een grotere sociaal-politieke realiteit. De tentoonstelling wordt omlijst met een programma van films, talks en events in de filmzalen met de titel Shell Shock – Post Traumatic Cinema.

  • Chia-Wei HSU, Huai Mo Village (2012), © Chia-Wei HSU

  • Meiro Koizumi, Defect in Vision (2011), Courtesy Annet Gelink Gallery Amsterdam, The Netherlands

  • Omer Fast, Continuity (2013)

  • Broomberg & Chanarin, Dodo (2014), Courtesy the artists and Lisson Gallery London, United Kingdom, © Broomberg & Chanarin

William Kentridge (zomer 2019)

Tentoonstelling rond de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Te zien zijn de tien belangrijke kunstwerken die Kentridge in 2015 schonk aan Eye. De schenking betreft 10 Drawings for Projection (1989-2011), waarmee Kentridge in de jaren ’90 voor het eerst doorbrak in de internationale kunstwereld. De genereuze schenking van William Kentridge volgde op de tentoonstelling William Kentridge – If We Ever Get to Heaven, die plaatsvond van 25 april t/m 30 augustus 2015 in Eye. De Drawings for Projection zijn korte films bestaande uit tientallen houtskooltekeningen waarin Kentridge stukken toevoegt, uitwist en weer overtekent. De eerste film uit deze serie maakte hij al in 1989, de laatste in 2011. De films geven niet alleen een dieper inzicht in het oeuvre van William Kentridge, maar ook in het leven in Zuid-Afrika na de afschaffing van de Apartheid. Losjes opgebouwd rond twee hoofdpersonages - Soho Eckstein, projectontwikkelaar, en Felix Teitlebaum, die veel weg heeft van de kunstenaar zelf - tonen de werken op een intrigerende manier de problemen, dilemma’s en schoonheid van een nog steeds verscheurd land.

  • William Kentridge, 10 Drawings for Projection - Tide Table (2003)

Andrei Tarkovski (najaar 2019)

De Russische filmer-mysticus Andrei Tarkovski (Solaris, Stalker, Nostalghia) vond dat kunst de zin van het leven zou moeten verklaren. Buiten het knellend keurslijf van de sociaal-realistische Sovjetcinema om schiep Tarkovski (1932–1986) een eigenzinnig oeuvre, waarin hij het menselijk bestaan schetst als een spirituele zoektocht. In zijn werk lopen dromen, herinneringen, heden en verleden door elkaar. In de overzichtstentoonstelling in Eye worden groot geprojecteerde fragmenten uit zijn films gepresenteerd. Ook is niet eerder getoond materiaal uit Tarkovski’s privé-archief te zien. De tentoonstelling wordt omlijst met een uitgebreid programma in de filmzalen met films, talks en events. Ook heeft Eye de distributierechten van enkele films van Tarkovski.

  • Andrei Tarkovski, Stalker (1979)

Let op: deze tentoonstelling wordt verwacht van 15 maart tot en met 31 december 2019

Francis Alÿs (winter 2019-2020)

Solo-tentoonstelling van kunstenaar/filmmaker Francis Alÿs is de winnaar van de vierde Eye Art & Film Prize. Alÿs (België, 1959), opgeleid als architect en sinds 1986 woonachtig in Mexico-Stad, begon tijdens zijn vele wandelingen het dagelijkse leven in de stad vast te leggen. Alÿs maakt gebruik van een uitgesproken poëtische en fantasierijke sensitiviteit om politieke en sociale realiteiten – zoals nationale grenzen en conflictgebieden – te observeren en te bevragen. Als een van de belangrijkste kunstenaars van zijn generatie heeft Alÿs een complex en divers oeuvre opgebouwd dat video, schilderen, performance, tekenen en fotografie omvat.

Let op: Deze tentoonstelling wordt verwacht.