Veelgestelde vragen

Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over het bekijken en kopen van films uit de collectie van EYE.
Mocht uw vraag er niet tussen staan, neemt u dan contact met ons op.

Ik zie een filmtitel op de website, waarom kan ik de film niet bekijken?

In onze database willen wij een zo compleet mogelijk overzicht hebben van alle vroege films die in Nederland gemaakt zijn. Omdat de meeste vroege films verloren zijn gegaan zou het een vertekend beeld van de Nederlandse filmgeschiedenis geven als we ons zouden beperken tot de films die wél bewaard zijn.
Bij de titels op de website weten we dat ze ooit bestaan hebben uit bronnen zoals distributiecatalogi of advertenties.
 

Is het mogelijk de filmcatalogus van EYE online te raadplegen?

Ja: een beknopte versie van onze catalogus is online raadpleegbaar. In verband met auteursrechten is het niet mogelijk om in deze versie ook films en foto's in te zien.
De volledige catalogus van EYE is toegankelijk in de EYE Study, op afspraak.

Is het mogelijk om alle gedigitaliseerde films uit de collectie bekijken?

Ja: gedigitaliseerde films die niet openbaar toegankelijk online staan, bijvoorbeeld in verband met auteursrechten, zijn op afspraak te bekijken in de EYE Study.

Honderden titels uit de gedigitaliseerde filmcollectie zijn echter wél online te bekijken: op Filmgeschiedenis NL en op ons kanaal op YouTube.
De WOI collectie van EYE is te bekijken op European Film Gateway (vink EYE aan als instituut).

Kan ik een film bekijken die nog niet gedigitaliseerd is?

Het is mogelijk om een filmrol (analoge print) op de viewingtafel te bekijken, mits de kwaliteit van het materiaal goed genoeg is. Het is niet mogelijk negatieven te viewen.

Het is mogelijk om een film te laten scannen. Deze zal dan HD/ 2K (resolutie 1080 x 1920) gescand worden, op het originele framerate van de film.

tarieven voor 2015

Viewen van film op een viewingtafel:
€ 50,- per arbeidsuur + € 6,- transportkosten per filmblik.

Scannen van film (6 weken levertijd):
€ 50,- per minuut (minimum van 2 minuten) + € 6,- transportkosten per filmblik + € 50,- renditiontijd.

Scannen van film (priority levertijd):
€ 80,- per minuut (minimum van 2 minuten) + € 6,- transportkosten per filmblik + € 50,- renditiontijd.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Kan ik stills uit een film bestellen?

Het is mogelijk om stills te bestellen uit digitale filmscans en uit analoge filmkopieën. Wilt u stills gebruiken voor drukwerk: stills gemaakt van SD scans hebben al snel een te lage kwaliteit; HD scans leveren stills met een goede kwaliteit op voor kleine formaten drukwerk. Voor grote formaten drukwerk is het mogelijk een scan te laten maken vanaf de analoge filmprint. Deze scan voldoet wel aan de kwaliteitseisen voor groot drukwerk.

tarieven voor 2015

Still uit een filmscan:
Opstartkosten (eenmalig, tot 30 min.): € 27,50
Prijs per still: HD scan € 13,50 per still / SD scan: € 5,50 per still

Still uit een analoge filmkopie:
Opstartkosten (ca 1 uur per still): € 50,-
Prijs per still € 20,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Voor het bestellen van materiaal uit onze foto- en affichecollectie kunt u contact opnemen met  de foto- en afficheservice.

Hoe kan ik de auteursrechtelijke informatie van een film achterhalen?

Deze informatie kunt u aanvragen bij EYE Sales Collecties: sales@eyefilm.nl

Waarom zijn digitale filmbestanden zo prijzig?

Voordat EYE een digitaal bestand van een film kan leveren heeft het filmmateriaal een lang en kostbaar traject afgelopen.
De filmcollectie van EYE bestaat voor het grootste deel uit analoog filmmateriaal: 35mm of 16mm films die op rollen in blikken bewaard worden.

De originele films zijn vaak fragiel en worden in speciale kluizen bewaard met gecontroleerde temperatuur en luchtvochtigheid. Een deel van de films is zogenaamd nitraatfilm; door de hoge brandbaarheid van dit materiaal is voor de opslag van dit materiaal een aparte vergunning nodig waar specifieke eisen aan verbonden zijn.

Vóór digitalisering wordt film analoog geconserveerd. Dat betekent dat er een nieuw negatief, master en projectiekopie gemaakt worden. Het is deze nieuwe conservering die vervolgens op HD/2K kwaliteit wordt gescand, op een scanner waar er momenteel maar enkele van in Nederland zijn.

De scanner levert DPX files af waarin elk filmbeeld (dat zijn er 24 per seconde) een aparte scan is. DPX files kunnen niet afgespeeld worden; ze moeten eerst geconverteerd worden naar files die wel afspeelbaar zijn.

Tot slot is onze digitale content toegankelijk gemaakt door het te plaatsen in een afgeschermde omgeving op een online platform. Dit platform wordt beheerd door een extern bedrijf dat het materiaal op verschillende manieren kan leveren. Om de zoveel jaar heeft de digitale content van het archief een upgrade nodig om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende digitale eisen.
Dit lange traject is kostbaar en de reden voor de prijs van de files.

Moet ik betalen voor films die publiek domein zijn?

Ja, want EYE maakt kosten voor het conserveren, digitaliseren en ontsluiten van de films.

Mag ik het bestelde filmmateriaal bewerken?

EYE streeft er naar films te conserveren en te digitaliseren op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan het oorspronkelijke filmmateriaal. Het behouden van de originele kleur en framerate heeft daarbij hoge prioriteit. EYE is er daarom geen groot voorstander van dat filmmateriaal bewerkt wordt - door bijvoorbeeld zwart-wit film in te kleuren (of vice versa), het beeld te versnellen of te vertragen, of de montage aan te passen.

Wij begrijpen echter dat deze bewerking soms wenselijk is om technische, esthetische of inhoudelijke redenen. EYE staat deze bewerking daarom toe op voorwaarde dat in de credits vermeld wordt dat deze bewerking door de aanvrager is uitgevoerd. Een korte vermelding zoals ‘Beeldbewerking door ***’ volstaat.