Skip to content
Eye Logo link to homepageEye Film Museum Logo, link to homepage
Researchlabs 2021 Royal Academy of Art

Royal Academy of Art: FLUX

Uitgangspunt en inspiratie van het Research Lab van de KABK dit jaar was de geïmproviseerde wereld van de vroege Mad Max-films. Een wereld die een houding impliceert van Nomad Thinking: licht reizen, improviseren, beweeglijk en flexibel zijn, gebruik maken van wat je vindt.

Poster Researchlabs 2021 Royal Academy of Art

De Mad Max-films waren niet de enige bron van inspiratie. Je zou ook kunnen denken aan de met epoxytape aan elkaar geplakte wereld van sciencefictionschrijver William Gibson, die een stad beschrijft als een bricolage van gevonden voorwerpen die door onbewerkte epoxyverbindingen bij elkaar wordt gehouden, aan de dakspanten van Technotopia is geplakt en provisorisch is opgetuigd en in elkaar geflanst uit restjes die zelfs Nighttown niet wilde hebben. En we zijn niet vergeten aandacht te besteden aan de oorspronkelijke uitvinders van deze werelden in beweging: het Londense architectencollectief Archigram uit de jaren zestig, dat het bestaande concept van hoe design werkt volledig omver heeft geworpen.

Een praktijk van deconstructie haalt juist zijn kracht uit het plaatsen van vraagtekens bij waarden als harmonie, eenheid en stabiliteit. Het thema van het Lab draait om de onderzoeksvraag hoe een kunstenaar een staat van onafhankelijkheid kan bereiken door gebruik te maken van strategieën van aanpassing en Nomad Thinking; het aanwenden van tactieken om instituten te negeren en om deze verstarde structuren heen te werken. Tijdens het Lab hebben we geprobeerd om niet te lang stil te blijven staan bij hoogdravende debatten over kunst en cultuur. In plaats daarvan hopen we een nieuwe generatie kunstenaars voor te bereiden op de donkere wolken die duiden op een onstabiele toekomst. Het Lab fungeert als een toolkit om de barre overtocht die voor ons ligt te overleven.

Dit is onderdeel van

Details

This movie is suitable for all ages

Productiejaar

2021

Lengte

59 min.

Voertaal

Engels

Onderdeel van

Research Labs

In 2012 bescheiden begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks eendagsfestival: Eye Research Labs viert zijn tienjarig bestaan.

Lees meer
campagnebeeld Research Labs 2022 (VRAcademy)
Achteraf nog iets drinken of eten? Reserveer online voor Eye Bar Restaurant.
Voorrang op tickets? Steun Eye en zie meer.
NLEN

Huidige tentoonstelling

  • 20 januari — 20 mei 2024

    Paravel & Castaing-Taylor

    Cosmic Realism

Films, talks & events

Toon alles

voor alle dagen

in alle talen

Sorteer op