Skip to content

Persoonsarchieven

Eye verzamelt archieven van filmmakers, -organisaties en -bedrijven. Het meest omvangrijke instellingsarchief is afkomstig van de Nederlandse Bioscoop Bond. Uniek is het bedrijfsarchief van filmpionier Jean Desmet, dat inzicht geeft in het film- en bioscoopbedrijf van de jaren 10 van de 20ste eeuw.

Entreekaartje voor de Internationale Kino Tentoonstelling, augustus 1920

Veel Nederlandse filmmakers, scenaristen en filmcritici schonken hun papieren archief aan Eye. Zo beheert Eye onder meer de verzameling van Bert Haanstra, Fons Rademakers, Pim de la Parra, Wim Verstappen, Frans Weisz en Rudolf van den Berg. De persoonsarchieven bestaan onder andere uit brieven, notulen, scenarioversies, productierapporten en begrotingen.

Inmiddels beheert Eye meer dan 150 van deze archieven, die unieke bronnen bevatten zoals brieven, notulen, scenarioversies, productierapporten en begrotingen. Veel van deze inventarissen zijn inmiddels te vinden in onze bibliotheekcatalogus.

Binnen in de Eye Study
© Paul van Riel

Veel archivalia zijn opvraagbaar in de Eye Study.

Bezoek de Eye Study