Skip to content

Privacy- en cookiestatement

Wij, Stichting Film Instituut Nederland (hierna: “Eye”), gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We zullen hierbij zo veel mogelijk rekening houden met het voorstel van de Europese Commissie van 1 januari 2017 ter vervanging van de ePrivacy Richtlijn uit 2002 door een nieuwe de ePrivacy Verordening. In het voorstel ePrivacy Verordening worden bijvoorbeeld voorwaarden verbonden aan het gebruik van cookies en versturen van nieuwsbrieven.

In dit privacy- en cookiestatement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op het gebruik van www.eyefilm.nl en andere websites van Eye (hierna: “de Website”) en de daaruit voortvloeiende diensten, zoals het abonneren op de nieuwsbrief, het aanmelden voor events, het reserveren van (kinder-)feesten, gebruik van de bibliotheekcatalogus, en het reserveren en het kopen van toegangskaarten voor een voorstelling.

FAQ

Voor welke doeleinden verwerkt Eye persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelt Eye?

Cinevillepashouders

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Beveiliging

Hoe lang bewaart Eye persoonsgegevens?

Aan wie verstrekt Eye persoonsgegevens?

Voor welke doeleinden plaatst Eye cookies?

Wat doet de Google data API voor de GreenScreen-installatie?

Rechten van bezoeker

Hoe kunt u contact opnemen met Eye?

Wijzigingen in het privacy- en cookiestatement