Skip to content

Op wetenschappelijk gebied bekleedt Eye een sterke positie. De academische functie heeft zich de afgelopen jaren flink kunnen ontwikkelen mede dankzij de installatie van de leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Dit professoraat wordt ingevuld door de hoofdconservator van Eye, Giovanna Fossati. Een dergelijke gecombineerde functie van hoogleraar en hoofdconservator is uitzonderlijk binnen de internationale filmarchiefwereld en vormt een ideale schakel tussen de restauratiepraktijken van Eye en het wetenschappelijk onderzoek aan de UvA.

De samenwerking met de UvA richt zich onder meer op de Masteropleiding Preservation and Presentation of the Moving Image, de jaarlijkse Eye International Conference, de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice en de academische boekenserie Framing Film.

Ook participeren Eye en UvA gezamenlijk in verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten die noodzakelijk zijn voor het kunnen toepassen van innovatieve methodes bij het restaureren, digitaliseren en ontsluiten van de collectie. Een voorbeeld hiervan is het door NWO gefinancierde Digital Humanities-onderzoeksproject Data Driven Film History: a demonstrator of Eye's Jean Desmet Collection, waarbinnen een demonstratietool is ontwikkeld die de programmering en distributiepatronen van films uit de collectie van Jean Desmet visualiseert.

Partners Eye Academisch