Skip to content

Sandra den Hamer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sandra den Hamer, die na vijftien jaar vertrekt als directeur van Eye Filmmuseum, is vanwege haar uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van cultureel erfgoed benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Directeur-generaal Cultuur en Media, Barbera Wolfensberger, en locoburgemeester van Amsterdam, Touria Meliani, reikten haar op 7 februari 2023 gezamenlijk de koninklijke onderscheiding uit tijdens haar afscheid in Eye Filmmuseum.

Door Eye redactie07 februari 2023

Foto van Touria Meliani, Sandra den Hamer en Barbera Wolfensberger
┬ę Jordi Wallenburg

Onder bezielende leiding van Den Hamer werd in de afgelopen vijftien jaar een iconisch en drukbezocht museumgebouw gerealiseerd, waar iedereen welkom is. In het eveneens nieuw gerealiseerde Collectiecentrum vindt de internationaal toonaangevende digitalisering en restauratie van de filmcollectie plaats. Daarnaast kwam onder Den Hamer een succesvolle fusie met filminstellingen tot stand en ging Eye een spilfunctie vervullen in de Nederlandse filmcultuur.

Filmeducatie & leerstoel

Door haar visie op wat een filmmuseum moet zijn, werden in de programmering van de filmzalen actuele maatschappelijke kwesties niet geschuwd. In de tentoonstellingen werd filmkunst op het grensvlak tussen film en beeldende kunst vertoond. Ze pleitte succesvol voor meer aandacht voor filmeducatie, in Eye en in het onderwijs, en realiseerde een leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Nederlands cultuurklimaat

Den Hamer heeft Eye Filmmuseum vaardig door de coronacrisis geleid, met veel aandacht voor de medewerkers en het belang van het museum en de filmmakers en kunstenaars. In haar functie heeft ze ook zeker bijgedragen aan het bredere Nederlandse cultuurklimaat en ze zal dat, gezien haar toezichthoudende functies, ook de komende jaren blijven doen.