Skip to content

Internationaal cultuurbeleid

SEE NL is één van de Nederlandse culturele instellingen belast met de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid gericht op de Nederlandse film en filmindustrie. Belangrijke projecten zijn de Nederlandse vertegenwoordiging op de grote internationale filmmarkten, zoals Cannes en Berlijn. En het Buitenlands Bezoekers Programma.

Met haar Internationaal cultuurbeleid wil de Rijksoverheid internationale culturele uitwisseling en samenwerking versterken. Bij de uitvoering van het Internationaal cultuurbeleid werkt de overheid samen met de Rijkscultuurfondsen, culturele instellingen, diplomatieke posten en andere nationale en internationale culturele partners.

Eye Filmmuseum en het Nederlands Filmfonds (onder de vlag van SEE NL) zijn belast met de uitvoering van het Internationaal cultuurbeleid gericht op de Nederlandse film en filmindustrie. Een van de belangrijkste doelstellingen hierbij is het versterken van de internationale marktpositie en bekendheid van Nederlandse films en filmindustrie. Hierbij wordt altijd nauw samengewerkt met de partners uit het veld, zoals de brancheverenigingen en filmfestivals, en de diplomatieke posten.

Belangrijke projecten zijn bijvoorbeeld de Nederlandse vertegenwoordiging op de grote internationale filmmarkten, zoals Cannes, Berlijn, Toronto, Clermont-Ferrand en Annecy. Hiernaast neemt SEE NL ook deel aan bovensectorale programma’s, zoals Never Grow Up!, een programma gericht op de promotie van Nederlandse jeugdfilm, jeugdliteratuur en jeugdpodiumkunsten in de Verenigde Staten.

SEE NL voert tevens het Buitenlands Bezoekers Programma uit. Het BBP is een initiatief van de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken, gericht op het versterken van de internationale marktpositie en bekendheid van Nederlandse kunstenaars en instellingen. Met het programma worden Internationale filmprofessionals naar Nederland uitgenodigd om kennis te maken met het aanbod aan Nederlandse films en de Nederlandse filmindustrie. Het programma beoogt hiermee een toename van Nederlandse opdrachten, projecten, (co)producties in het buitenland. SEE NL werkt hierbij zoveel mogelijk samen met partners uit het veld (filmfestivals en andere culturele instellingen).