Skip to content

Eye Artist and Scholar-in-Residence 2021

Imran Channa en Amal Alhaag zijn de kunstenaar en wetenschapper van het Artist and Scholar-in-Residence programma in 2021.

Kunstwerk door Imran Channa. Holy Water. 2018. Holy water collected from River Jordan (Israel), River Ganges, (India), Well of Zamzam, (Saudi Arabaia), Black pigment, water container, silicon pipes. Jan van Eyck Academie , Maastricht, Netherlands.
Kunstwerk door Imran Channa. Holy Water. 2018. Holy water collected from River Jordan (Israel), River Ganges, (India), Well of Zamzam, (Saudi Arabaia), Black pigment, water container, silicon pipes. Jan van Eyck Academie , Maastricht, Netherlands.

2021 Eye Artist-in-Residence

Imran Channa is een Pakistaanse beeldend kunstenaar die afwisselend in Pakistan en Nederland woont en werkt. Channa gebruikt diverse media om zijn ideeën uit te werken. Hij tekent, schildert, beeldhouwt en maakt installaties en bewegend beeld. Hij is met name geïnteresseerd in hoe documentatieprocessen verlopen en hoe fotografie, archeologie en literatuur hun bijdrage leveren in het vastleggen, afbakenen en ‘construeren’ van de geschiedenis. In Eye gaat Channa’s aandacht vooral uit naar de verzamelingen met beelden uit de voormalige Nederlandse koloniën.

2021 Eye Scholar-in-Residence

Amal Alhaag werkt als onafhankelijk curator, cultureel programmeur en radio-dj. Haar interesse gaat uit naar orale geschiedenis, counter-culture en globale sociale vraagstukken, waarbij ze graag ‘ongemakkelijke kwesties’ onderzoekt en agendeert. Veel van haar projecten vertrekken vanuit onderzoek op het snijvlak van muziek, hedendaagse kunst, antropologie en (post)koloniale geschiedenis. Alhaag is lid van het curatorenteam voor de tentoonstelling Sonsbeek 2020-2024; curatorial & reseach fellow bij Mathaf, Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar; en mede-oprichter van de stichting Metro54. Ook is ze werkzaam bij het Research Centre for Material Culture (onderdeel van het Museum van Wereldculturen) als senior programmeur op het gebied van onderzoek en publieksprogrammering.