Skip to content

Positief advies van Raad voor Cultuur voor vierjarige subsidie

De Raad voor Cultuur heeft de subsidieaanvraag van Eye Filmmuseum voor de periode 2025-2028 positief beoordeeld en adviseert het gevraagde bedrag van 2.480.974 euro toe te kennen. De raad schrijft: “Eye werkt samen met veel organisaties; het ‘aan elkaar haken’ van verschillende programma’s en instellingen is een kracht van de instelling. Dit geldt ook voor de internationale promotie.”

Door Eye redactie04 juli 2024

Eye Filmmuseum in de zomer (© Corinne de Korver)

© Corinne de Korver

De kernactiviteit van Eye in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS) is het verrichten van belangrijke sectorondersteunende taken, waaronder de coördinatie van het Landelijk Netwerk Filmeducatie en de internationale promotie van de Nederlandse film onder de naam SEE NL, in samenwerking met het Filmfonds. Het vierjaarlijkse advies van de Raad over de BIS betreft de rijkssubsidies die rechtstreeks van het ministerie van OCW komen.

Eye Filmmuseum vanaf het water (© Corinne de Korver)

© Corinne de Korver

Landelijk Netwerk Filmeducatie

Eye coördineert het Landelijk Netwerk Filmeducatie (LNF) dat de afgelopen jaren flink uitbreidde. Ook de Korte Film Poule met films en het aantal schoolprogramma’s groeide, evenals het aantal aangesloten theaters bij dit platform. Ook ontwikkelde het LNF de campagne ‘Filmleraar van het Jaar’, die in samenwerking met de zes regionale filmhubs werd uitgevoerd. De raad schrijft positief te zijn over de stijgende lijn die Eye hier liet zien.

In 2025 - 2028 zal het LNF het lesaanbod uitbreiden met programma’s voor het mbo. Daarnaast zal het onderwijsprogramma’s uitbreiden met lessen en films voor alle taalvakken. Het LNF streeft, in samenwerking met partners zoals SchoolTV en Beeld & Geluid, naar één digitaal archief met beeld, geluid en film. De raad heeft waardering voor deze ambitie en vindt haar passend bij de verbindende rol van Eye. “Op deze manier wordt de leraar beter gefaciliteerd. Hoewel het LNF zich voornamelijk richt op leraren en docenten, wordt ook de uiteindelijke doelgroep, de leerling, niet vergeten.”

SEE NL

Voor de internationale promotie van de Nederlandse film werkt SEE NL samen met het Nederlands Filmfonds. De Raad voor Cultuur: “Producenten en regisseurs wisten Eye de afgelopen jaren goed te vinden voor deze taak. De genres animatie en documentaires waren hierbij succesvol. De genres werden afzonderlijk in de staf ondergebracht en dit pakte goed uit.”

SEE NL coördineert ook de Nederlandse inzending voor de Oscars. De Oscarcampagne is kostbaar; ruim een vijfde van het totale activiteitenbudget van SEE NL gaat daarnaartoe. De komende subsidieperiode wil SEE NL de Oscarprocedure aanpassen om de campagnes kansrijker te maken. De raad ziet de aanpassingen die SEE NL bij de Oscars wil doorvoeren als een positieve stap.

Maatschappelijke betekenis

Over de maatschappelijke betekenis schrijft de raad: “Eye werkt samen met veel organisaties; het ‘aan elkaar haken’ van verschillende programma’s en instellingen is een kracht van de instelling. Dit geldt ook voor de internationale promotie, waarvoor behalve met het Filmfonds ook met de grotere Nederlandse filmfestivals (IFFR, IDFA, NFF en Cinekid) en de diverse branchepartijen wordt samengewerkt. Daarnaast staat het LNF in verbinding met onder andere educatie-aanbieders, leraren en partnerorganisaties.”

Op Prinsjesdag maakt minister Eppo Bruins (NSC) zijn besluit over de bijdrage vanuit het ministerie van OCW kenbaar.

Lees hier het volledige advies.

“We zijn zeer verheugd met het positieve advies van de Raad voor Cultuur en het vertrouwen dat Eye krijgt om de komende jaren met onze unieke expertise de filmkunst te blijven uitdragen in verbinding met het filmveld. Filmeducatie raakt uiteindelijk alle kinderen in Nederland en bereidt ze voor op de toekomst in een dynamische beeldcultuur. De Nederlandse film heeft internationale kwaliteit en verdient een krachtige promotie door het agentschap SEE NL in een competitieve wereld.”

Bregtje van der Haak, directeur Eye Filmmuseum