Eye Filmmuseum & Haghefilm Digitaal Traineeship 'Film Restoration'

Eye en Haghefilm Digitaal bundelen hun krachten in een uniek traineeprogramma voor beginnende filmrestauratoren. Dit type traineeship vervult een essentiële brugfunctie tussen een (theoretische) academische opleiding op het gebied van filmarchivering en de filmrestauratiepraktijk en gaat een stap verder dan de al bestaande stage- en workshopprogramma’s.

Het initiatief is bedoeld om een nieuwe generatie filmrestauratoren op te leiden zodat zij na afloop van het traject makkelijker kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben Eye en Haghefilm samen diverse restauratieprojecten voltooid en dit programma is een voortzetting van hun nauwe samenwerking.

Blijf op de hoogte van de academische activiteiten van Eye

contact academisch

Eye Academisch
eyeacademic@eyefilm.nl

  • La chenille de carotte (FR, 1911)

  • Le charmeur (FR, 1906)

  • La chenille de carotte (FR, 1911)

Het traineeship is een betaalde positie met een duur van zeven maanden en bestaat uit twee fasen. In de eerste vier maanden loopt de kandidaat mee op verschillende afdelingen in beide organisaties en bouwt daarmee een brede en veelzijdige kennis op van verschillende aspecten van analoge en digitale filmprocessen zoals het identificeren, reconstrueren, repareren, scannen en ontwikkelen van film, kwaliteitscontrole en geluidsrestauratie. In de laatste drie maanden bekwaamt de trainee zich verder in het specialisme van zijn of haar keuze. Tijdens het hele programma werkt de trainee met materiaal afkomstig uit de collectie van Eye.

Voor het traineeship komen alleen alumni in aanmerking met een MA in Film Heritage Studies, zoals bijvoorbeeld het Preservation and Presentation of the Moving Image (P&P) programma aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Edities:

2017 - 2018: Tulta Behm
2019 - 2020: Li-Chen Kuo