Skip to content

EXPOSED

EXPOSED is de community van en voor jonge cultuurliefhebbers van Eye Filmmuseum en biedt jongvolwassenen de mogelijkheid via coaching, inspiratiesessies en masterclasses zich zowel op persoonlijk als op professioneel vlak verder te ontwikkelen.

EXPOSED opening Ryoji Ikeda © Jurre Rompa
© Jurre Rompa

Eye wil met EXPOSED een podium geven aan de eigen verhalen en ideeën van jongvolwassenen op het gebied van film­ en beeldcultuur. Via activiteiten op het gebied van film­ en beeldcultuur dragen jongvolwassenen vanuit hun eigen wensen en behoeftes bij aan (maatschappelijke) thema’s, diverse doelgroepen en partners van Eye.

Hoofdlijnen 

Jong Talent: EXPOSED zet jong creatief talent in de schijnwerpers, wil een platform zijn voor hen en laat haar volgers deze talenten ontdekken. Bij het scouten van dit creatieve talent let EXPOSED op diversiteit in culturele disciplines, gender, culturele achtergrond, seksuele voorkeur en identiteit en opleidingsniveau.

Thematisch & Maatschappelijke urgentie: EXPOSED vertrekt vanuit thema’s die leven bij de doelgroep, om zo aan te sluiten bij hun belevingswereld. Wat speelt er bij jongvolwassenen? Hoe kan EXPOSED hierop ingaan en de verbinding maken met film?

EXPOSED organisatie

Het EXPOSED team bestaat uit een Coördinator EXPOSED en vier EXPOSED leden.

Via coaching, inspiratiesessies en masterclasses met professionals uit zowel de organisatie als extern, krijgen de vier EXPOSED leden de mogelijkheid zich zowel op persoonlijk als op professioneel vlak verder te ontwikkelen. Zij doorlopen een talentontwikkelingstraject, waarbij zij werkervaring opdoen door zelf activiteiten neer te zetten, gecoacht worden door collega’s of peer to peer uitwisselen met collega’s. EXPOSED leden en Eye medewerkers leren van elkaar en wisselen ervaringen uit. Niet alleen deze samenwerking met professionals, maar ook de uitwisseling met peers uit andere communities draagt bij aan de ontwikkeling van hun talenten en de verbreding van hun netwerk.

De EXPOSED leden worden via een inclusief traject geworven en ontvangen in totaal maximaal drie jaarcontracten. Op deze manier blijft het EXPOSED team jong en wordt groei en doorstroming binnen of buiten de organisatie gestimuleerd.

De doelgroep van EXPOSED bestaat uit jong volwassenen tussen 20­30 jaar met verschillende interesses en talenten op het gebied van kunst­ en cultuur. Zij vormen samen een community en een demografische afspiegeling van de jong volwassenen uit Groot Amsterdam.

EXPOSED is een bron van inspiratie, een stuwkracht voor vernieuwing binnen Eye. Naast de samenwerking met de doelgroep en andere jongvolwassenen communities in Nederland, heeft EXPOSED het voornemen om na twee jaar ook internationaal een online uitwisseling aan te gaan met leeftijdsgenoten.

logo EXPOSED

Magazine

Lees hier artikelen geschreven door EXPOSED leden van voorgaande edities.

Lees meer

EXPOSED wordt mede mogelijk gemaakt door VSB fonds

EXPOSED: Male Femininity in de foyer van Eye © Bete van Meeuwen
© Bete van Meeuwen
EXPOSED: Male Femininity in Cinema 1 van Eye © Bete van Meeuwen
© Bete van Meeuwen
EXPOSED opening Alex van Warmedam © Jurre Rompa
© Jurre Rompa