Skip to content

Documentatie & jaarverslagen

Hier vind je jaarrekeningen, bestuursverslagen en overige beleidsstukken en downloads.

Anbi

Anbi status Eye Filmmuseum 2023

Beleidsstukken

Collectiebeleidsplan 2023

De Codes: Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code 2022

Activiteitenplan 2021-2024

Aangepast Activiteitenplan 2021-2024 BIS

Activiteitenplan Erfgoedwet 2021-2024

Eye Coronabijlage 2021-2024

Eye Toelichting Prestatieoverzicht 2021-2024

Collectiebeleidsplan 2018-2021

Beleidsplan 2017-2020

Collectiebeleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2012-2016

Businessplan en partnerprogramma 2010

Bestuursverslagen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Jaarrekeningen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Verantwoording Erfgoedwet

Visitatierapport 2022

Overig

Algemene Inkoopvoorwaarden Eye Filmmuseum

CoreTrustSeal

Als schatbewaarder van het Nederlandse filmerfgoed heeft Eye Filmmuseum de opdracht om zowel de analoge als de digitale collecties duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden voor gebruikers. Eye streeft ernaar om zijn beleid en de uitvoering daarvan transparant en meetbaar te maken. Voor het digitale filmarchief kan dat door zich te laten certificeren door de organisatie CoreTrustSeal. Deze certificering beslaat diverse terreinen: organisatie, techniek, processen, procedures, documentatie, financiën, juridische aspecten en personeel. Het behalen van de certificering door aan de richtlijnen van CoreTrustSeal te voldoen, toont aan dat de repository een betrouwbaar, digitaal duurzaam en toegankelijk archief is. Het beleidsstuk 'The digital film archive at Eye Filmmuseum' (2022) beschrijft op hoofdlijnen het beleid van Eye ten aanzien van digitale duurzaamheid. Dit document is een aanvulling op het Collectiebeleidsplan. Een aantal van de openbaar beschikbare documenten waarnaar in de CoreTrustSeal-aanvraag wordt verwezen, is hieronder geplaatst:

The digital film archive at Eye Filmmuseum (2022)

The Eye Filmmuseum Digital Film Registration Model (2018)

Recommendations of the Catalogue Project Group, Eye (2021)

Controlling the cost of long-term digital accessibility; a cost model for long-term digital accessibility, IPRES (2019)

A cost model for analysing and controlling the cost of long-term digital accessibility as a strategic decision-making tool, IPRES (2019)

Film Fund-Eye Registration Form for Film

Film Fund-Eye Registration Form for Media Art Installations

Departments involved in managing the digital film archive

Eye Rights Clearing Workflow