Skip to content

Financiële ondersteuning

Ter promotie van Nederlandse films in het buitenland worden regisseurs en/of producenten (soms hoofdrolspelers of scenaristen) uitgenodigd om bij de vertoning van hun film op festivals aanwezig te zijn. Voor een select aantal festivals kan SEE NL een bijdrage leveren in de reiskosten van regisseurs en producenten. Dien hiervoor voorafgaand aan de reis een verzoek in op international@eyefilm.nl.

Reisbeursregeling – Pilot Version 2024

Voor een reisbeurs dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden
- de aanvraag heeft betrekking op een festivalbezoek van de regisseur en/of producent van de film in kwestie.
de uitnodiging komt van een festival dat vermeld staat op de SEE NL Reisbeurslijst
- het festival heeft een officiële uitnodiging verstuurd en biedt tenminste één van de genodigden (ofwel regisseur, ofwel producent) min. 3 nachten accommodatie/hotel aan
- de reisbeursregeling is enkel van toepassing op Nederlandse producties of Nederlandse majoritaire co-producties. Voor Minoritaire feature co-producties geldt een aangepaste regeling. Neem hiervoor contact op met SEE NL.
per festival kunnen er per film maximaal twee reisbeurzen worden aangevraagd (1x regisseur, 1x producent).
- Per jaar kunnen er per film voor max twee festivals reisbeurzen worden aangevraagd
een aanvraag wordt bij voorkeur minimaal vier weken voor aanvang van het festival ingediend.
- Een aanvraag wordt per mail gedaan en dient gepaard te gaan met de officiële uitnodiging van het festival, waarin tevens de aangeboden nachten worden bevestigd.
- Indien er voor zowel regisseur als voor producent wordt aangevraagd, dient dit in één aanvraag opgenomen te worden.

Overige voorwaarden

- SEE NL stimuleert duurzamer reizen. Indien de bestemming per trein wordt bereikt, mag er een duurzaamheidsbonus van 50 Euro opgeteld worden bij de declaratie. Dit betekent een declaratie van 2/3 van de ticketkosten + 50 Euro tot aan het maximaal uit te keren bedrag (zie voor maximaal uit te keren bedragen onderstaand).
- Kosten voor extra OV en/of taxivervoer op plaats van bestemming kunnen niet worden gedeclareerd.
- Gemaakte kosten voor ticketwijzigingen en annuleringen kunnen tevens niet worden gedeclareerd.
- Indien de bestemming binnen Europa ligt en je reist per auto, dan hanteren wij een kilometervergoeding van €0,21 per km. Het maximaal te declareren bedrag blijft gelijk aan de toegezegde bijdrage.
- De kosten mogen niet al op andere wijze door SEE NL of derden zijn vergoed.

Budget

Reisbeursbudget is beschikbaar voor een select aantal festivals. Budget wordt per kwartaal vastgesteld, afhankelijk van het totaal aantal festivals. De hoogte van het budget per kwartaal fluctueert daarom op basis van het aantal festivals wat in desbetreffend kwartaal plaatsvindt. Het budget wordt op deze manier zo goed mogelijk over het gehele jaar verdeeld. Dit neemt echter niet weg dat het budget eindig is. Reisbeursaanvragen kunnen door SEE NL in behandeling worden genomen zolang de financiële middelen strekken. Indien de budgetlimiet bereikt is, kan er geen aanspraak meer worden gedaan op een reisbeurs.

Carice van Houten en Halina Reijn op Locarno
Carice van Houten en Halina Reijn op Locarno voor de première van Instinct (2019).
Cast en crew van Sweet Dreams op Locarno (2023)
Cast en crew van Sweet Dreams op Locarno (2023)

Vergoedingen

Speelfilms & Lange Documentaires

De tegemoetkoming in de reiskosten bedraagt voor speelfilms en feature-length documentaires in principe 2/3 van de kosten van het goedkoopste ticket naar de plaats van bestemming, met een maximum van € 600 buiten Europa en 2/3 van de kosten van het goedkoopste ticket naar de plaats van bestemming, met een maximum van € 200 binnen Europa.

Korte Films & Korte Documentaires

Voor korte films en korte documentaires bedraagt de tegemoetkoming in de reiskosten in principe 2/3 van de kosten van het goedkoopste ticket naar de plaats van bestemming, met een maximum van € 300 buiten Europa en 2/3 van de kosten van het goedkoopste ticket naar de plaats van bestemming, met een maximum van € 150 binnen Europa.

Wijzigingen van bovenstaande bedragen en voorwaarden voorbehouden. Beschikbaar budget onder voorbehoud. Dien daarom altijd voorafgaand aan de reis het verzoek in via international@eyefilm.nl.