Skip to content

Nalaten & schenken

Film inspireert, ontroert, geeft moed, ontspant, biedt troost en bovenal: verbindt. Wilt u schenken of nalaten aan Eye? Heeft u een bijzondere laatste wens of wilt u in Eye een herdenkingsbijeenkomst organiseren?

Filmapparatuur in de vaste presentatie
© Mike Bink

Nalatenschappen bieden essentiële steun aan het museum en helpen ons, onder andere, het Nederlands filmisch erfgoed te beschermen zodat ook de toekomstige generatie ervan kunnen genieten.

Nalaten aan Eye Filmmuseum

Door Eye op te nemen in uw testament biedt u ons museum essentiële financiële steun. Specifieker, u helpt de collectie - het nationaal filmisch erfgoed - te beschermen en voor de eeuwigheid te bewaren, zodat ook toekomstige generaties er van kunnen blijven genieten. Met uw nalatenschap, klein of groot, draagt u eveneens bij aan onze filmprogrammering, tentoonstellingen en educatieprojecten, waarvoor de collectie een onuitputtelijke bron van inspiratie is.

Het is uiteraard aan u om te bepalen waar uw nalatenschap aan bij zal dragen; het ondersteunen van de collectie, de restauratie van films, de educatieve programma’s of de tentoonstellingen en filmprogramma’s van Eye. Maar misschien vindt u het ook goed dat Eye uw gift gebruikt voor het doel waaraan het meeste behoefte aan is op het moment van schenken. Wij voorzien u graag van alle informatie die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap wordt gebruikt op de manier die ú wenst.

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is Eye vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan Eye.

Bijzondere wens of herdenkingsceremonie

Heeft u een bijzondere wens waar wij u mee kunnen helpen?

Ons gebouw aan het IJ is een prachtige plek om het leven te vieren, als we er nog zijn én als we er niet meer zijn. Wij bieden u de mogelijkheid om, bij leven of na overlijden, samen nieuwe herinneringen te maken.

Zo kunt u met uw dierbaren persoonlijk afscheid nemen door bijvoorbeeld een laatste keer in een van onze zalen gezamenlijk uw lievelingsfilm of door u samengestelde filmfragmenten te bekijken.

Ook een herdenkingsbijeenkomst behoort tot de mogelijkheden. Wij bieden nabestaanden de mogelijkheid om met een intiem gezelschap iemands leven te eren in Eye: met zijn of haar lievelingsfilm bijvoorbeeld. Maar ook films die op een mooie manier laten zien hoe iedereen op een andere manier omgaat met rouw en verlies kunnen prachtig passen op zo’n moment. Soms kan het prettig zijn jezelf te herkennen in het verhaal van een ander of helpt film het bij het verwerken van verdriet.

Contact

Heeft u vragen over financiële schenkingen of een herdenkingsceremonie? U kunt hiervoor contact opnemen met Hester Barkey Wolf via hesterbarkeywolf@eyefilm.nl.

Cinema 4 is uitermate geschikt voor een privé filmvertoning
Cinema 4 is uitermate geschikt voor een privé filmvertoning.
Eye Filmmuseum's Cinema 4 © Martin Hogeboom
© Martin Hogeboom